Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων ΛΗΤΩ

Πρόγραμμα Επιστημονικών Ομιλιών ΛΗΤΩ 2023 - 2024

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόγραμμα Επιστημονικών Ομιλιών ΛΗΤΩ 2022 - 2023

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022

Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων ΛΗΤΩ 2019-2020

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων ΛΗΤΩ 2018-2019

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019

Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων ΛΗΤΩ 2017-2018

Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ 2016-2017

Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου 2016

Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ 2015-2016

Δευτέρα, 09 Νοεμβρίου 2015

Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ 2014-2015

Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου 2014

Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ 2013-2014

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ 2012-2013

Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2012

Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2011

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2010

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010

ΛΗΤΩ Γενική, Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Ε.
ΟΜΙΛΟΣ HHG
HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Y-Logimed Α.Ε.
Business Care
Healthspot
Digital Clinic
HEAL
IVF
Apollonion
Aretaeio
HomeCare
ΠLATON ΔΙΑGNOSIS
City Hospital