Ασφάλεια Ασθενών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

To ΛΗΤΩ έχει σχεδιάσει και σταδιακά εφαρμόζει από το 2013, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου λοιμώξεων, βασισμένο στο νομικό πλαίσιο της πολιτείας, τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. (πρώην ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) και τα διεθνή πρωτόκολλα, με στόχο την προάσπιση της υγείας και ασφάλειας των ασθενών, καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, έχει συνταχθεί πλήρης Εσωτερικός Κανονισμός, στον οποίο αναφέρονται διεξοδικά τα μέτρα, οι όροι και οι διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων στους χώρους του Νοσοκομείου.

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ

Η επιτήρηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων (επιπτώσεις, σημειακός επιπολασμός, κ.λπ.) στο ΛΗΤΩ πραγματοποιείται, εφαρμόζοντας τις εξής ενέργειες:

 • Καταγραφή δεικτών σε ειδικά δελτία, τα οποία αποστέλλονται στο Ε.Ο.Δ.Υ. και διατηρούνται σε αρχείο από την ΥΝΛ.:
  • Δελτίο καταγραφής κατανάλωσης αλκοολούχου αντισηπτικού του Ε.Ο.Δ.Υ., συμπληρώνεται από την ΥΝΛ, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο Logistics, μία (1) φορά τον χρόνο.
  • Δελτίο καταγραφής συμμόρφωσης υγιεινής των χεριών του Ε.Ο.Δ.Υ., συμπληρώνεται από τις Προϊστάμενες των τμημάτων, μία (1) φορά στους έξι (6) μήνες.
  • Δελτίο καταγραφής κατανάλωσης αντιβιοτικών (DDDs / 100ασθενείς - ημέρες) του Ε.Ο.Δ.Υ., συμπληρώνεται από την Υπεύθυνη Φαρμακείου, μία (1) φορά στους έξι (6) μήνες.
  • Δελτίο επιτήρησης αντοχής μικροοργανισμών (μικροβιακής αντοχής) του Ε.Ο.Δ.Υ., συμπληρώνεται από τη Διευθύντρια των Κεντρικών Εργαστηρίων, μία (1) φορά στους έξι (6) μήνες.
  • Δελτίο υποχρεωτικής δήλωσης εφαρμοζόμενων μέτρων προφύλαξης επαφής σε ασθενείς με λοίμωξη ή αποικισμό από πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς του Ε.Ο.Δ.Υ., συμπληρώνεται από τη Διευθύντρια των Κεντρικών Εργαστηρίων, μία (1) φορά τον μήνα.
  • Δελτίο βακτηριαιμίας από πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς (αριθμός βακτηριαιμιών / 1000 ασθενείς – ημέρες) του Ε.Ο.Δ.Υ., συμπληρώνεται από τη Διευθύντρια των Κεντρικών Εργαστηρίων, μία (1) φορά τον μήνα.
  • Δελτίο νοσηλευτικής κίνησης του Ε.Ο.Δ.Υ., συμπληρώνεται από τον Οικονομικό Αναλυτή, μία (1) φορά στους έξι (6) μήνες.
  • Δελτίο με δεδομένα εμβολιασμού κατά της εποχικής γρίπης του Ε.Ο.Δ.Υ., συμπληρώνεται από την ΥΝΛ, μία φορά (1) αρχές του χρόνου.
  • Δελτίο με τους ποιοτικούς δείκτες οργάνωσης και υποδομής του Ε.Ο.Δ.Υ., συμπληρώνεται από την ΥΝΛ σε συνεργασία με τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Οικονομικό Αναλυτή, μία (1) φορά τον χρόνο.
  • Δελτίο σημειακού επιπολασμού νοσοκομειακών λοιμώξεων και χρήσης αντιβιοτικών του Ε.Ο.Δ.Υ., συμπληρώνεται από ομάδα μελών της ΕΝΛ, μία (1) φορά κάθε δύο (2) χρόνια.
  • Ερωτηματολόγιο επιδημιολογικής επιτήρησης σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων του Ε.Ο.Δ.Υ. (γονόρροια, σύφιλη και χλαμυδιακές λοιμώξεις), συμπληρώνεται από τη Διευθύντρια των Κεντρικών Εργαστηρίων, μία (1) φορά τον χρόνο.
 • Επιτήρηση συστημάτων ύδρευσης και διαχείρισης αέρα, με διατήρηση σχετικού αρχείου από την ΥΝΛ. Περιλαμβάνει τον ετήσιο έλεγχο μικροβιακού φορτίου στην κεντρική κλιματιστική μονάδα, στο ζεστό νερό των δωματίων και της κουζίνας, καθώς επίσης τον δειγματοληπτικό έλεγχο μικροβιακού φορτίου σε ψύκτες νερού της κλινικής.
 • Επιτήρηση, συλλογή, έλεγχος κι αποστολή των δελτίων καταγραφής υποχρεωτικώς δηλούμενων λοιμωδών νοσημάτων στις ειδικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Δ.Υ., ανεξάρτητα από τις εκ του νόμου υποχρεώσεις των διοικητικών υπηρεσιών της κλινικής σε αντίστοιχες υπηρεσίες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Αξιολογώντας τους προαναφερθέντες δείκτες:

 • Το ΛΗΤΩ εμφανίζει μηδενικά ποσοστά όσον αφορά στην επίπτωση α) των λοιμώξεων ή των αποικισμών ασθενών από πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς, β) των βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικά στελέχη σε όλα τα κλινικά τμήματα.
 • Από το 2015, το ποσοστό αντιγριπικού εμβολιασμού παρουσιάζει σημαντική άνοδο, ξεπερνώντας κατά πολύ το μέσο όρο των ελληνικών νοσοκομείων (50,3 έναντι 10,93% - σύμφωνα με το Ε.Ο.Δ.Υ. για το 2017).
 • Η χρήση των υπό περιορισμό αντιβιοτικών (Καρβαπενέμες, Αντιψευδομοναδικές Πενικιλλίνες, Κινολόνες, Κεφαλοσπορίνες 3ης/4ης γενιάς) έχει μειωθεί σημαντικά, καθώς για τη συνταγογράφησή τους απαιτείται αιτιολογία και έγκριση από τον Λοιμωξιολόγο του ΛΗΤΩ.
 • Η χρήση των αντιβιοτικών ανά εισαγωγή και ανά χειρουργική πράξη, μετά από την εισαγωγή πρωτοκόλλων θεραπείας και χημειοπροφύλαξης εμφανίζει σταδιακή μείωση.

Επικοινωνία

210-6902000

info@leto.gr

Ιατροί

Αναζήτηση Ιατρών

Ημερολόγιο
Εγκυμοσύνης

Δείτε τι συμβαίνει στο σώμα και στο μωρό σας σε κάθε στιγμή της εγκυμοσύνης.

Υπολογιστής
Κύησης

Υπολογίστε της ημέρες της κύησής σας & των γόνιμων ημερών.

Αναζήτηση
Ιατρού

Αναζητήστε με όνομα ή ειδικότητα.

ΛΗΤΩ Γενική, Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Ε.
ΟΜΙΛΟΣ HHG
HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Y-Logimed Α.Ε.
Business Care
Healthspot
Digital Clinic
HEAL
IVF
Apollonion
Aretaeio
HomeCare
ΠLATON ΔΙΑGNOSIS
City Hospital