Τιμολογιακή Πολιτική / Τιμοκατάλογος

Οι τιμές που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο που ακολουθεί είναι τελικές και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ, όπου αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επί των τιμών, το ΛΗΤΩ, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, διαγράψει ή τροποποιήσει τον παρόντα τιμοκατάλογο οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση καθώς και να παρέχει εκπτώσεις ή/και προνόμια σε προγράμματα συνεργαζόμενων εταιρειών ή/και σε τρίτους.

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τα αρμόδια τμήματα για να ενημερώνονται ως προς τις σχετικές χρεώσεις για υπηρεσίες ή ιατρικές πράξεις που τους αφορούν.

Κατηγορία Υπηρεσία
(A.S.T.O.)ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗΣ
(ABDO)PANEL ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΟ & ΓΟΝΙΔΙΑ ΑΝΤΟΧ
(BCU) ΘΕΤ. ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΓΟΝΙΔΙΑ ΑΝΤ
(BI)PANEL ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
(DHEA)ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ
(ESKAPE)PANEL ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΗΨΑΙΜΙΑΣ
(LOWRESPI)PANEL ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
(MENINGO)PANEL ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑΣ
(MUCOSEPSIS)PANEL ΚΑΝΤΙΝΤΑΙΜΙΑΣ
(RESEPSIS)PANEL ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΚΤ. ΣΗΨΑΙΜΙΑΣ
(UPRESPI) PANEL ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
(URI) ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ & ΓΟΝΙΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ
1.25 ΔΙΥΔΡΟΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗ D3
11-ΔΕΟΞΥΚΟΡΤΙΖΟΛΗ
17-OH-PRG ( 17-ΥΔΡΟΞΥ-ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ)
1P19Q del MLPA ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ
25 ΥΔΡΟΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗ D
A N A (ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)
A.M.Σ.Σ. F+P
A.P.T TEST
ACTH (ΑΔΡΕΝΟΚΟΡΤΙΚΟΤΡΟΠΟΣ) ΠΡΩΙ
AFP (α-ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ)
ALPHA-1 AΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ ΜΕ PCR
Anti HAV( IgM+IgG)
Anti Jo1
ANTI-CCP
Anti-ds-DNA (ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)
ANTIMULLERIAN HORMONE (AMH)
Anti-Xa ΓΙΑ ΗΠΑΡΙΝΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
APCA (ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Σ
APTT - ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ
ASMA (ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ )
ASPERGILLUS FUMIGATUS ME PCR
A-ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ-afp
AΠΟΠΤΩΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
BABESIA ME PCR
BARTONELLA SP. PCR
BcL1-IgH ME PCR
BcL2-IgH ME PCR
BORDETTELA PERTUSSIS ΜΕ PCR
BORELIA ΜΕ PCR
BRAF ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΕΞΩΝΙΑ 11/15 sequencing
BRCA1 -ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ
BRUCELLA ME PCR
C.R.P.
Ca 50 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ
CA 72-4 - ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝ
CANDIDA ME PCR (ALBICANS, GLABRATA, PARAPSILOSIS, TROPICALIS)
CEA - ΚΑΡΚΙΝΟΕΜΒΡΥΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ
CETP ΜΕ PCR
CHLAMYDIA PNEUMONIA ΜΕ PCR
CHLAMYDIA TRACHOMATIS ΜΕ PCR
CISH CERBB2 (HER2 /NEU)
c-KIT METAΛΛΑΞΕΙΣ ΕΞΩΝΙΑ 9/11/13/17 sequ
CK-MB
CLINICAL EXOME
CLINICAL EXOME 1 ΓΟΝΙΔΙΟ
CLINICAL EXOME 2 ΓΟΝΙΔΙΑ
CLOSTRIDIUM DIFFICILE (TOXIN A+Β) ΑΝΟΣΟΧ
CLOSTRIDIUM DIFFICILE ΜΕ PCR
CMV IGG AVIDITY
CORE BIOPSY ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
COXIELLA BURNETII PCR
CPK
CYP2C9 ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ WARFARIN
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ
D-DIMER TEST
DHEA-S ( ΘΕΙΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ)
DPYD*2A ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 5-FLUOROURACIL
EGFR ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΕΞΩΝΙΣ 18/19/20/21 sequ
EPO - ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗ
FC ΥΠΟΔΟΧΕΊΣ (FCΓRS) ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ SEQUENCING
FISH FFPE SAMPLE
FISH για ανίχν. της έλλειψ. στο χρωμόσω
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝ./ΜΕΤ. CBFB/MYH11 (INV(16)) ΚΑΙ (16;16)
FISH για ανίχνευση έλλειψ. στο χρωμόσωμ
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ TEL/AML [ T(12;21)]
FISH για ανίχνευση τρισωμίας 12
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΡΙΣΩΜΙΑΣ 19
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΡΙΣΩΜΙΑΣ 21
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΡΙΣΩΜΙΑΣ 8
FISH για 11q13-CCND1
FISH ΓΙΑ 11q23 ATM σε FFPE
FISH για 12p13-ETV6
FISH ΓΙΑ 17p13.1 /17q23  TP53/MPO
FISH ΓΙΑ 18q11 SYT
FISH για 18q-BCL2
FISH για 18q-MALT1
FISH ΓΙΑ 19q13/19p13 σε FFPE
FISH για 1DEL(1p36)/AMP(1q21)
FISH ΓΙΑ 1p35/1q25 σε FFPE
FISH ΓΙΑ 1p36/1q25
FISH για 20,del(20q)
FISH ΓΙΑ 2p – ALK
FISH ΓΙΑ 2q11 NMYC
FISH για 3q26-EVI1
FISH για 4q12-PDGFRA
FISH για 5q32-PDGFRB
FISH για 6,del(6q)-MYB
FISH ΓΙΑ MYC [t(8;?)]
FISH ΓΙΑ P16 ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ 9[DEL 9P21)
FISH για PLOIDY
FISH για t(1;19)-TCF3/PBX1
FISH ΓΙΑ t(11;22) EWSR1/FL1
FISH ΓΙΑ t(14;16)-IGH/MAF
FISH για t(14;18)-IGH/BCL2
FISH για t(2;8)-IGK/MYC
FISH για t(4;14)-IGH/FGFR3
FISH για t(6;14)-IGH/CCND3
FISH για t(8;14)-IGH/MYC
FISH για tris 13
FISH για tris 22
FISH για tris 9
FISH για ανίχνευση ανακ. του γονιδίου ML
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ IGH (14Q32)
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ MYB (6Q23.3)
FISH για ανίχνευση μονοσωμ. ή έλλειψης σ
FISH για ανίχνευση μονοσωμ. ή έλλειψης σ
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΟΝΟΣΩΜΙΑΣ Υ
FISH για ανίχνευση της έλλειψης στο χρωμ
FISH για ανίχνευση της μετάθεσης BCR/AB
FISH για ανίχνευση της μετάθεσης t(11;14
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ T(15;17) PML/RARA
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ T(8;21) AML1/ETO
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΡΙΣΩΜΙΑΣ 13
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΡΙΣΩΜΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ 5, 9 ΚΑΙ 15
FISH ΓΙΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ 2p- ALK -ROS1
FISH ΓΙΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ ROS1
FISH ΕΛΕΓΧΟΣ
FISH ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
FISH ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
FPSA (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ
FSH (ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ OPMONH)
G-6-PD (ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ ΤΗΣ 6 ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΓΛ
Gastrin - ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΑΣΤΡΙ
GP1a ΜΕ PCR
HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ
HHV ΜΕ PCR-ΤΥΠΟΣ 6 & 7
HIV
HIV1 RT-PCR
HIV1 ΠΟΣΟΤΙΚΟ Real Time-PCR
HLA B-27 ΜΕ PCR
HLA-A 02:01 ΒΙΟΔΕΙΚΤΗΣ
HPV mRNA ΕΚΦΡΑΣΗ
HSV 1 (Herpes simplex virus 1) IgG
HSV 1(Herpes simplex virus 1) IgM
HSV 2 (Herpes simplex virus 2) IgG
HSV 2 (Herpes simplex virus 2) IgM
HTLV 1 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ PCR
HTLV 2 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ PCR
HTLV I & II
HUNTIΝGTON ΜΕ PCR
IDH1 IDH2 MLPA ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ
IGE
IGH ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ
INHIBIN B (ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗ B)
Jak-2 ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ V617F ΠΟΣΟΤΙΚΟ Real Time
KRAS ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΕΞΩΝΙΑ 1/2 ( CODON 12/1
LDH
LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ
LEIGIONELLA ΜΕ PCR
LEISHMANIA ΜΕ PCR
LH (ΩΧΡΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ)
LISTERIA ME PCR
LP(a) - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ a
Lung (NSCLC) Panel SOLID TUMOR
M.PARATUBERCULOSIS ΜΕ PCR
MGMT MLPA ΜΕΘΥΛΙΩΣΗ ΓΛΟΙΩΒΛΑΣΤΩΜΑΤΑ
MLPA Μυελού των οστών
MONO-TEST
MOΡ.ΑΝΑΛΥΣΗ Β ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ (με sequencing
MPL W515L/K
MPO-ANCA
MUCORMYCETES ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
NOCARDIA SP. PCR
N-ras Μεταλλάξεις Εξώνια 2/3/4
NSE ΝΕΥΡΟΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΛΑΣΗ
P A P ΤΕΣΤ
P16 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ SEQUENCING
Pan-Cancer Panel Plus (Tumor Mutation Bu
Pan-Cancer Panel SOLID TUMOR
PANEL ΔΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΩΜΙΚΗΣ
PAP TEST & ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΙΚΟ THINPREP
PAP TEST ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ
PAPP-A
PCR CALRETICULIN (CALR)
PCR ΑΚΑΝΘΑΜΟΙΒΑΔΑ
PCR ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
PCR ΠΡΟΓ. ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΜΝΙΟ PCR)
PDGFRa ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΕΞΩΝΙΑ 12/18 sequenci
PDL1 immunohistochemistry
PGD ΜΟΝΟΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
PGD DUCHENNE/BECKER ΜΥΙΚΗΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ
PGD FAP (ΟΙΚ.ΠΟΛΥΠ.ΕΝΤΕΡΟΥ) ME PCR
PGD ME CGH ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 2 ΒΛΑΣΤΟΜΕ
PGD ME PCR extra ΒΛΑΣΤΟΜΕΡΙΔΙΟ
PGD MΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ KAI ΑΝΤΙΓ. ΙΣΤΟΣ. (HLA) ME PCR
PGD MΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ME PCR
PGD RET (MEN2) ME PCR
PGD ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑΣ ME PCR
PGD ΓΙΑ HLA ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ME PCR
PGD ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕ ΝEΟ ΚΥΚΛΟ
PGD ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ ME PCR
PGD ΜΕ CGH - 1 ΕΩΣ 4 ΒΛΑΣΤΟΜΕΡΙΔΙΑ
PGD ΜΕ CGH - 9 ΕΩΣ 12 ΒΛΑΣΤΟΜΕΡΙΔΙΑ
PGD ΜΕ CGH -5 ΕΩΣ 8 ΒΛΑΣΤΟΜΕΡΙΔΙΑ
PGD ΜΕ CGH ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 10 ΒΛΑΣΤΟΜ
PGD ΜΕ CGH ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 4 ΒΛΑΣΤΟΜΕ
PGD ΜΕ CGH ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 6 ΒΛΑΣΤΟΜΕ
PGD ΜΕ CGH ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 8 ΒΛΑΣΤΟΜΕ
PGD ΜΕ NGS ANA ΒΛΑΣΤΟΜΕΡΙΔΙΟ
PGD ΝΩΤΙΑΪΑΣ ΜΥΪΚΗΣ ΑΤΡΟΦΙΑΣ (SMA) ME PCR
PGD ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΜΑRFAN ME PCR
PGS ΑΝΕΥΠΛΟΕΙΔΙΩΝ ME FISH
PGS ΑΝΕΥΠΛΟΕΙΔΙΩΝ ME FISH extra ΒΛΑΣΤΟΜΕΡΙΔΙΟ
PI3K ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΕΞΩΝΙΑ 9/18/20 SEQUENCING
PNEUMOCYSTIS CARINII ΜΕ PCR
POLE ΓΟΝΙΔΙΟ 3 ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ (P286R,V411L,S297F)
POLE ΓΟΝΙΔΙΟ 5 ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ (P286R,V411L,S459F, S297F,A456P)
POLYOMA ΙΟΣ BK ME PCR
PR3-ANCA
PSA (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ)
PSP ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΗΨΗΣ
PTEN ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ SEQUENCING
QUANTIFERON
R P R
RA TEST (ΠΟΣΟΤΙΚΟ)
RAPID TEST Ag COVID 19 ΜΕ ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
RAST (ΑΝΑ ΟΥΣΙΑ) (1)
RICKETTSIA RICKETTSIA PCR
RNA ΕΡΥΘΡΑΣ ME PCR
ROTA ΚΟΠΡΑΝΩΝ
SACE (ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ)
SARS COV2 IGG Αντισώματα
SARS COV2 IGM Αντισώματα
SCC
SCL-70
SGOT (AST)
SGPT (ALT)
SHBG - ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΤΩΝ ΦΥΛΟΣΥΝΔΕ
STD PANEL 10 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙ
STREPT A (ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ)
TCR ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (β-γ)
Tg (ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ)
TP-PCR ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ Χ
TROPHERYMA.WHIPPLEII ΜΕ PCR
TSH (ΘΥΡΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ)
UGT1A1 ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ IRINOTEC
V D R L
VERAGENE TEST
VITAMIN A
VLDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
VMA (ΒΑΝIΛΜΑΝΔΕΛΙΚΟ ΟΞΥ) ΟΥΡΩΝ 24h
WHOLE EXOME SEQUENCING
WIDAL
WRIGHT
Yersinia με P C R
Α.M.Σ.Σ F ή P
Α/Α ΘΩΡΑΚΟΣ F ή P
Α/Α ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ ΚΟΚΚΥΓΟΣ F
Α/Α ΑΓΚΩΝΟΣ F+P
Α/Α ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ F ή P
Α/Α ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ F ή P
Α/Α ΓΟΝΑΤΟΣ F ή P
Α/Α ΘΩΡΑΚΟΣ F+P
Α/Α ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ ΚΟΚΚΥΓΟΣ P
Α/Α ΙΣΧΙΟΥ F ή P
Α/Α ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΚΕΚΛΗΜΕΝΗ
Α/Α ΚΟΙΛΙΑΣ ΟΡΘΙΑ
Α/Α ΚΡΑΝΙΟΥ F ή P
Α/Α ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΣΧΙΩΝ F 1F
Α/Α ΠΑΡΑΡΙΝΙΩΝ ΠΡ/ΡΙΝΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ
Α/Α ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ F+P
Α/Α ΠΟΔΩΝ F+P 2F
Α1 ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ
ΑΔΕΝΟΪΟΙ με PCR
ΑΔΕΝΟΪΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  Real -Time PCR
ΑΔΕΝΟΙΟΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ (PLT)
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ-ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ (Ηb-Ht)
ΑΙΜΟΧΡΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ PCR
ΑΚΟΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ F ή P
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ - ΚΟΙΛΙΑΣ ΝΕΟΓΝΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
ΑΛΔΟΛΑΣΗ
ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΜΕ PCR (με sequencing)
ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ GRAM
ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ NEISSER
ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ
ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΜΕΣΟΣ COOMBS
ΑΜΜΩΝΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡ
ΑΜΥΛΑΣΗ
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΥΡΩΝ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΝΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ SEQUENCING
ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΕ C1 ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ tb ΜΕ PCR
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΥ
ΑΝΙΟΥΣΑ ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΙΧΝ. ΜΙΚΡΟΕΛΛ & ΜΙΚΡΟΔΙΠΛ. & ΥΠΟΤΕΛ. ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ
ΑΝΙΧΝ. ΜΙΚΡΟΕΛΛ & ΜΙΚΡΟΔΙΠΛ. & ΥΠΟΤΕΛ. ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ (ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ) ME PCR
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ SRY (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ)
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΥΛΟΥ ΜΕ PCR (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΥΛΟΣΥΝ. ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ)
ΑΝΟΣΙΑ ΑΠΟ ΝΟΣΗΣΗ Anti-SARS-CoV-2 (N Protein) IgG
ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (1-4 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ)
ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΟΥΡΩΝ
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGG
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGM
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGA
ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ 10ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤ
ΑΝΤΙ-LA
ΑΝΤΙ-RNP
ΑΝΤΙ-RO
ΑΝΤΙ-SM
ΑΝΤΙΓΟΝΟ LEGIONELLA ΟΥΡΩΝ
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΓΡΙΠΗΣ Α ΚΑΙ Β (ΤΑΧΕΙΑ)
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ ΟΥΡΩΝ
ΑΝΤΙ-ΕΝΑ(ΕΚΧΥΛΙΣΙΜΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ ΙΙΙ
ΑΝΤΙ-ΘΥΕΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ Αbs Επαν. Αποβ.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟ
ΑΝΤΙ-ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΚΟ Abs Επαν. Αποβ
ΑΝΤΙΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (AMA)
ΑΝΤΙΠΑΤΡΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ C
ΑΝΤΙΣΩΜ. ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞ. IgG
ΑΝΤΙΣΩΜ. ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞ. IgM
ΑΝΤΙΣΩΜ. ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΣΕΡΙΝ. IgM
ΑΝΤΙΣΩΜ. ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΣΕΡΙΝ.IgG
ΑΝΤΙΣΩΜATA ΙΛΑΡΑΣ IGG
ΑΝΤΙΣΩΜATA ΙΛΑΡΑΣ IGM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Listeria monocytogenes IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CMV IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CMV IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CORE ΗΠΑΤ. Β IgM (Anti-core I
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSACKIE
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EPSTEIN BARR (VCA) IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EPSTEIN BARR (VCA) IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBACTER PYLORI IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBACTER PYLORI IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ PARVO B19 (IgG - IgM)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ SARS - COV - 2 IGG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ IgG-IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ (GPI) IgA
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ (GPI) IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ (GPI) IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ (IGG & IGM)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΛΙΑΔΙΝΗΣ IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΛΙΑΔΙΝΗΣ IgΑ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΟΝΗΣ ΕΛΙΚΑΣ DNA (anti
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΔΟΜΥΙΟΥ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΟΣ ΖΩΣΤΗΡΟΣ -ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΟΣ ΖΩΣΤΗΡΟΣ -ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ ΙGG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ ΙGΜ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C (HCV)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ (h
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgA
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ ΘΥΡΟΕΙΔΗ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IGA
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IGG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IGΜ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ (
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ TSH (TSI)
ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgA
ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM
ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΣ & ΠΑΡΕΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗΣ
ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΣ & ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗΣ
ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΞΟΝΙΚΗ ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Μ.Σ.Σ.
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ο.Μ.Σ.Σ.
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ KΡΑΝΙΟΥ-ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΝΑΘΟΥ (DENTAL)
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Θ.Μ.Σ.Σ
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΓΧΩΝ
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟΥ ΧΩ
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΥΕΛΟΥ
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΟΦΥΣΕΩΣ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΦΙΠΠΙΟΥ
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Α1
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Β
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ DNA
ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ
Β ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ ΩΟΡΡΗΞΙΑΣ
Β2- ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
β-D-γλυκάνη
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ PROFIL(DOPPLER&NST)(ΔΙΔΥΜΑ)
ΒΙΟΨΙΑ ΑΙΔΟΙΟΥ ΥΠΟ ΝΑΡΚΩΣΗ
ΒΙΟΨΙΑ ΜΗΤΡΑΣ ΥΠΟ ΝΑΡΚΩΣΗ
ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΒΙΤΑΜΙΝΗ B6
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β1
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗΣ
ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ F ή P
Β-ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ (β-hCG)
γ-GT
ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ)2D(ΔΙΔΥΜΑ
ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑΣ ΣΤΗ ΓΛΟΥΤΕΝΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Ε.Ν.Υ.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΓΛΟΙΩΜΑ NGS ΙΣΤΟΣ
ΓΛΥΚΟΖΗ
ΓΛΥΚΟΖΗ 0 min
ΓΛΥΚΟΖΗ 120 min
ΓΛΥΚΟΖΗ 180 min
ΓΛΥΚΟΖΗ 30 min
ΓΛΥΚΟΖΗ 60 min
ΓΛΥΚΟΖΗ 90 min
ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HbA1c)
ΓΟΝΙΔΙΑ FLT3 ITD ΚΑΙ 835 ME ITD
ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΟΥ HNPCC ΠΛΗΡΕΣ SEQUENCING
ΓΟΝΙΔΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΓΟΝΙΔΙΟ CEBPA (SEQUENCING)
ΓΟΝΙΔΙΟ NPM1 (ΕΞΩΝΙΟ 12) SEQUENCING
ΓΟΝΙΔΙΟ ΜΥΗ (ΕΞΩΝΙΑ 7/13) SEQUENCING
ΓΟΝΙΔΙΟΥ JAK2 ΕΞΩΝΙΟ 12 PCR
ΓΟΝΟΤΥΠΟΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Δ4 - ΑΝΔΡΟΣΤEΝΕΔΙΟΝΗ
ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΕΣΤ
ΔΕΡΜΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗ MANTOUX
ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ (TIBC)
ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΟΓΚΙΔΙΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ U/S
ΔΙΑΚΟΛΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ Χ 10 ΦΙΑΛΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ Χ 2 ΦΙΑΛΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ Χ 3 ΦΙΑΛΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ Χ 4 ΦΙΑΛΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ Χ 5 ΦΙΑΛΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ Χ 6 ΦΙΑΛΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ Χ 7 ΦΙΑΛΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ Χ 8 ΦΙΑΛΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ Χ 9 ΦΙΑΛΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ x1ΦΙΑΛΗ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ (Δ.Ε.Κ.)
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΗΤΙ
ΔΟΤΡΙΕΣ IVF CF100%-ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ- ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ
ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ- ΟΡΘΙΑ ΘΕ ΣΗ
ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ
ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΓΛΟΥΤΕΝΗ(ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘ
ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΦΕΪΝΗ
ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΛΑΚΤΟΖΗ(ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ)
ΕΓΧΡΩΜΟ DOPPLER-TRIPLEX ΚΑΡΩΤ & ΣΠΟΝΔΑ
ΕΓΧΡΩΜΟ DOPPLER-TRIPLEX ΦΛΕΒΩΝ ΚAΤΩ ΑΚΡΩ
ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ
ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡ/ΜΑ DOPPLER ΓΥΝΑΙΚΟΛ. + 4D
ΕΙΔΙΚΗ ΛΗΨΗ ΕΚ ΤΟΥ ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΜΒΡΥΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΛΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ TSC1 / TSC2 ΓΙΑ ΟΖΩΔΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΜΙΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΔΙΣΩΜΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ (FT4)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ (FT3)
Ελονοσία PLASMODIUM GENUS
ΕΜΜΕΣΟΣ COOMBS
ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ
ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧ. DOPPLER ΩΟΘΗΚΩΝ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΕΟΓΝΟΥ
ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ Ή ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΕΝΕΣΗ
ΕΝΤΕΡΟΙΟΙ/COXSACKIE ΜΕ PCR
ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΥΠΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΕΞΟΔ.ΧΕΙΡ.ΕΞ.ΕΠΕΜΒ.ΥΠΕΡΗΧ.ΠΑΡΑ
ΕΠΙΠΕΔΑ AMIKACIN
ΕΠΙΠΕΔΑ GENTAMYCIN
ΕΠΙΠΕΔΑ PHENOBARBITAL
ΕΠΙΠΕΔΑ VALPROID ACID(DEPAKIN)
ΕΠΙΠΕΔΑ VANCOMYCIN
ΕΠΙΠΕΔΑ VANCOMYCIN (ΜΕΤΑ)
ΕΠΙΠΕΔΑ VANCOMYCIN (ΠΡΙΝ)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
Ερλίχια Ehrlichia sp. Anaplasma spp PCR
ΕΡΠΗΤΑΣ 8(HHV-8) ΜΕ PCR
ΕΣΩ ΕΠΙΦ. ΜΗΡΩΝ & ΜΠΙΚΙΝΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗΣ
ΕΣΩ ΕΠΙΦ. ΜΗΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗΣ
Ζika Dengue Chinkunguinya Yellow Fever Virus
ΗΛΕΚΤΡ.ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΔ.ΡΥΘΜ.ΕΜΒΡ.(NST)(ΔΙΔΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΔ.ΡΥΘΜ.ΕΜΒΡ.(NST)
ΗΛΕΚΤΡΟΦ/ΣΙΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ D ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ δ (HDV)
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α ΜΕ PCR
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM(Anti-HAV IgM
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β , ΑΝΤΙΓΟΝΟ e (HBeAg)
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ e (Anti HBe)
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΕΠΙΦΑ
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β, ΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΟΣ (A
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β,ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ(HBsAg)-Α
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Ε ΜΕ PCR
Θ.Μ.Σ.Σ. F+P
Θ.Μ.Σ.Σ: F ή P
ΘΕΡΑΠΕΙΑ LASER-ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ LASER-ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΣ & ΠΗΓΟΥΝΙ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ LASER-ΓΛΟΥΤΟΙ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ LASER-ΜΑΣΧΑΛΕΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ LASER-ΜΗΡΟΙ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ LASER-ΟΣΦΥΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ LASER-ΠΗΓΟΥΝΙ & ΛΑΙΜΟΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ LASER-ΠΛΑΤΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ LASER-ΠΡΟΣΩΠΟ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ LASER-ΧΕΡΙΑ(ΓΥΝΑΙΚΑ)
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΩΓΩΝΟΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗΣ ΚΝΗΜΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΟ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗΣ ΜΠΙΚΙΝΙ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΘΗΛΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗΣ
ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ANTI-TG)
ΙΛΑΡΑ MEASLES PCR
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 0 min
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 120 min
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 180 min
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 30 min
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 60 min
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 90 min
ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ
ΙΟΙ ΓΡΙΠΗΣ Α/Β
ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
ΙΟΣ EBV ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΜΕ REAL TIME PCR
Ιός Polyoma JC- JCV
ΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠ. ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV+ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ)
ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΜΕ PCR
ΙΟΣ ΕPSTEIN-BARRME PCR
ΙΟΣ ΕΡΠΗΤΑΣ ΖΩΣΤΗΡΑΣ ΜΕ PCR
ΙΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C-ΠΟΣΟΤΙΚΟ Real Time-PCR
ΙΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β.ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΜΕ Real Time-P
ΙΟΣ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C-HCV ΜΕ PCR
ΙΟΣ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β-HBV ΜΕ PCR
ΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ (HSV 1,2) ΜΕ PCR
ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ LDH ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ
ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΟ
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΟ
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟ
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΧΕΙΑ ΒΙΟΨΙΑ ΜΙΚΡΗ
ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ (CLEARANCE)
ΚΑΛΙΟ
ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ B KOCH
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ CAΜPYLOBACTER
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΥΟΥ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ (CΤ)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΗΜΜΑ
ΚΑΡΚ.ΜΑΣΤΟΥ/ΩΟΘΗΚΩΝ BRCA1/BRCA2 FULL(NGS
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CA 15-3
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CA 125
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CA 19-9
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΩΟΘΗΚΩΝ NGS ΙΣΤΟΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ/ΩΟΘΗΚΩΝ ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟ PA
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟ PA
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ NGS ΙΣΤΟΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ NGS ΙΣΤΟΣ
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ G
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΚΛΕΙΔΟΣ F
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟTHTA ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟTHTA ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟTHTA ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ
ΚΝΗΜΗΣ F ή P
ΚΝΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΠΙΚΙΝΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗΣ
ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΒΙΟΨΙΑΣ
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΠΡΩΙ
ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ Covid 19 PCR ΜΕ ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ:
ΚΡΥΟΠΗΞΙΑ
ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ)
ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΔF508
ΚΥΤΑΡΑ LE
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ (FNA) ΜΑΣΤΟΥ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙTIΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ (FNA) ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΘΗΛΗΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΛΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ Κ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΓΡΟΥ ΔΟΥΓΛΑΣΕΙΟΥ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΓΡΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΩΟΘΗΚΗΣ
Λ.Π.ΥΠΗΡΕΣΙΕ
ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΑ / LEPTOSPEIRA SP
ΛΕΥΚΑ-ΤΥΠΟΣ
ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΛΗΨΗ ΤΕΜ.ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΛΗΨΗ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗΣ
ΛΗΨΗ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗΣ(ΔΙΔΥΜΑ)
ΛΙΠΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΛΥΣΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΟ
ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΚΕΤΟ
ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΟΙΟΣ -CMV ΜΕ PCR
ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΟΙΟΣ -CMV ΜΕ PCR ΠΟΣΟΤΙΚΟ Real Time-PCR
ΜΕΛΑΝΩΜΑ NGS ΙΣΤΟΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΜΕ PCR(FMF) (ΜΕ SEQUENCING)
ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G20210 ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΘΡΟΜ
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ RET
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ ΙΣΧΙΟΥ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ Ο.Μ.Σ.Σ.
ΜΗ ΕΠΕΜΒ. ΠΡΟΓ. ΕΛΕΓΧ. & ΦΥΛΟ (ΤΡΙΣ. 13,
ΜΗ ΕΠΕΜΒ. ΠΡΟΓ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΟ ΤΡΙΣΩΜΙΕΣ (
ΜΗ ΕΠΕΜΒ. ΠΡΟΓΕΝ. ΕΛΕΓΧ. ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΠΤΙΚΑ
ΜΗ ΕΠΕΜΒ. ΠΡΟΓΕΝ. ΕΛΕΓΧ.-ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΜΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΝΗΜΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24h
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΜΟΡ. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ & ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΙ- ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (UNYVERO)
ΜΟΡ. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ & ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (UNYVERO)
ΜΟΡ.ΑΝΑΛ. Β ΜΕΣΟΓ.ΑΝΑΙΜΙΑΣ(ΕΜΒΡ.)-ΠΡΟΓΕΝ
ΜΟΡ.ΑΝΑΛ.ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ FULL(NGS)
ΜΟΡ.ΑΝΑΛΥΣΗ Β ΜΕΣΟΓ.ΑΝΑΙΜΙΑΣ (ΑΤΟΜΟ) MEP
ΜΟΡ.ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΝΟΚΥΣ.ΝΟΣΟΥ ΕΜΒΡΥ-ΠΡΟΓΕΝ. Δ
ΜΟΡ.ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΥΚ.ΝΕΦΡΩΝ ME PCR
ΜΟΡ.ΕΛ.ΓΙΑ ΘΡ.2 ΥΠΕΡΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΕΜΙΑ
ΜΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΣ-Α ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GNAK (2 εξώνια)- GNA II(2 εξώνια)
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ MYD88 (L265P)
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ PRADER-WILLI/ANGELMANN ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΧΟΝΔΡΟΠΛΑΣΙΑΣ ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ NF1 ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΙΝΩΜΑΤΩΣΗ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ P53
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΥ Χ ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟ/ΓΕΝ.ΝΟΣ.-ΒΑΣΙΚΗ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ ΜΕ MLPA
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Υ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤOΣ (ΜΙΚΡΟΕΛ
ΜΟΡΙΑΚΟ PANEL ΜΥΚΗΤΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΝΥΧΙΩΝ
ΜΟΡΙΑΚΟ SCREENING ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ MARFAN-FBN1
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΤΟΥ ΠΡΟΪΝΤΩΝ ΑΠΟΒΟΛΗΣΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΕΥΠΛΟΕΙΔΙ
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Μοριακός Καρυότυπος Υψηλής Ανάλυσης - Με
ΜΠΙΚΙΝΙ & ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗΣ
ΜΠΙΚΙΝΙ & ΜΗΡΩΝ & ΚΝΗΜΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗΣ
ΜΠΙΚΙΝΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ
ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE/BECKER ΜΕ PCR (ΑΝΑΛ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ)
ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE/BECKER ΜΕ PCR (ΕΛΛΕΙΨΗΣ/ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ)
ΜΥΚΗΤΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ (Avium Complex) ΑΤΥΠΟ με PCR
ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ (M.TUBERCULOSIS) ΜΕ PCR
ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ HOMINIS ΜΕ PCR
ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ IgG (M. Pneumoniae).
ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ IgM (M. Pneumoniae).
ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ PNEUMONIAE ΜΕ PCR
ΜΥΟΤΟΝΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ 1 ΜΕ PCR (ΓΟΝΙΔΙΟ DMPK)
ΝΑΤΡΙΟ
ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΝΩΤΙΑΙΑ ΜΥΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ (SMA) TYΠΟΥ Ι/ΙΙ/Ι
Ο.Μ.Σ.Σ. F ή P
Ο.Μ.Σ.Σ. F+P
ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟ RET (ΕΞΩΝΙΑ 8/10/11/13/14/15/16) SEQUENCING
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (Ε2)
ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ Ε3
ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΝΕΟΓΝΟΥ
ΟΛΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
ΟΜΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ
ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ Μ4Εο(inv16) ME PCR
ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ AML1-ETOME PCR
ΟΞΕΙΑ ΠΡΟΜΥΕΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ PML-RA ME PCR
ΟΞΙΝΟΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ (ER-PGR)
ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ
ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ
ΟΥΡΑ ΓΙΑ BENCE-JONES
ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ ΜΕ PCR
ΟΥΡΙΑ
ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΟΥΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΕΟΓΝΟΥ
Π Κ ΓΥΨΟΣ
ΠΑΚΕΤΟ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ
ΠΑΚΕΤΟ 5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ
ΠΑΚΕΤΟ ALL
ΠΑΚΕΤΟ AML/MDS
ΠΑΚΕΤΟ CLL
ΠΑΚΕΤΟ MGMT, 1p19q ΓΛΟΙΩΜΑ/ΟΛΙΓΟΔΕΝΔΡΟΓΛ
ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
ΠΑΚΕΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩ
ΠΑΚΕΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΤΡΙΩΝ 4 CARRI
ΠΑΚΕΤΟ ΔΟΤΡΙΩΝ (KAR, CF, FRX, SMA, GJB2,
ΠΑΚΕΤΟ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ 13 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (V Leiden -F
ΠΑΡΑΓ. VON WILLEBRAND-RiCof (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΠΑΡΑΓ.VON WILLEBRAND - Ag (ΠΟΣΟΤΙΚΟ)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ V
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ VΙΙ
ΠΑΡΑΓΩΝ MTHFR A 1298C
ΠΑΡΑΓΩΝ RHESUS
ΠΑΡΑΓΩΝ V Leiden -FV ΜΕ PCR
ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ (iPTH)
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΜΑΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΠΑΡΒΟΙΟΣ 19 ΜΕ PCR
Παρωτίτιδα / Mumps PCR
ΠΕΟΣΚΟΠΗΣΙΣ
ΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΓΑΛΑΚΤΟΓΟΝΟ (HPL)
ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΠΛΗΡΗΣ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ F ή P
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ - ΠΑΚΈΤΟ 1
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ - ΠΑΚΈΤΟ 2
ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟ PANEL 27 ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΠΡΟΓ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΠΡΟΓ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗΣ
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ
ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ (PRG)
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ PGD
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΔΟΜΗΣ ΙΝΩΔΟΥΣ/ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ (FDP)
ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ
ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL)
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ
ΠΡΟΟΜΙΛΙΤΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ (ΚΟΝΕΞΙΝΗ 26)
ΠΡΟΣΔ.HLA ANTIΓ/ΑΠΟΒΟΛΕΣ (ΗLA DQA)
ΠΡΟΣΩΠΟ (full) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗΣ
ΠΡΩΙΜΗ ΑΜΝΙΟΚΕΝΤΗΣΙΣ
ΠΡΩΙΜΗ ΑΜΝΙΟΚΕΝΤΗΣΙΣ(ΔΙΔΥΜΑ)
ΠΡΩΤΕΙΝΗ C
ΠΡΩΤΕΙΝΗ S
ΡΕΝΙΝΗ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ
ΣΑΚΧΑΡΟ (DEXTRO)
ΣΑΚΧΑΡΟΝ ΟΥΡΩΝ
ΣΕΛΗΝΙΟ ΟΡΟΥ
ΣΕΡΟΥΛΟΠΛΑΣΜΙΝΗ
ΣΙΔΗΡΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗ (ΤΡΑΝΣΦΕΡΙΝΗ-Tf)
ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΜΑΣΤΟΥ
ΣΤΗΘΟΥΣ & ΣΤΟΜΑΧΟΥ & ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗΣ
ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟ
ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C3
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C4
ΣΥΣΤΑΤΙΝΗ C
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ
ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ-C(IGF-1)
Τ3 (ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ)
Τ3 RU (FTI)
Τ4 (ΘΥΡΟΞΙΝΗ)
ΤΑΧΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ SARS-COV-2 (ΕΞΩ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (ΤΚΕ)
ΤΕΣΤ BNP
ΤΕΣΤ ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ
ΤΕΣΤ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΕΩΣ
ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΜΦΩ
ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΟΝΗΡΗΣ ΛΗΨΗ
ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ ΜΕ PCR
ΤΟΠΟΘ.ΕΝΔΟΜ.ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΝΑΡΚΩΣΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟ
Τοποθέτηση Οδηγού με υπερηχογραφική Καθο
Τοποθέτηση Οδηγού υπό Μαστογραφική Καθοδ
Τουλαραιμία / Francisella tularensis PCR
ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ.
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ I ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ TNI - HIGH SENSITIVE (cTnI)
ΥΓΡΗ ΒΙΟΨΙΑ PAN CANCER
ΥΓΡΗ ΒΙΟΨΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΥΠΕΡ/ΜΑ ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ -NST
ΥΠΕΡ/ΜΑ ΚΥΗΣΕΩΣ+4D(ΠΟΛΥΔΥΜΟΣ ΚΥΗΣΗ)
ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ (ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ)
ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ DOPPLER ΚΥΗΣΕΩΣ 2D
ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ DOPPLER ΚΥΗΣΕΩΣ 2D(ΔΙΔΥΜΑ)
ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2D
ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2D(ΔΙΔΥΜΑ
ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ ΚΥΗΣΕΩΣ-DOPPLER+3D
ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ ΚΥΗΣΕΩΣ-DOPPLER+3D(ΔΙΔΥΜΑ)
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΟ DOPPLER ΜΑΣΤΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΟ DOPPLER ΟΣΧΕΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΠΟΛΥΔΥΜΟΣ)
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟ 20W-25
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΛΛΑΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ + 4D
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛ.ΚΥΣΤΕΩΣ-ΠΑΓΚΡΕ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛ.ΚΥΣΤΕΩΣ-ΧΟΛΗΦΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛ.ΚΥΣΤΕΩΣ-ΧΟΛΗΦΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΥΗΣΕΩΣ + 4D
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ-ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ-ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ-
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ-ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΜΒΡΥΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΜΒΡΥΟΥ(ΔΙΔΥΜΗ ΚΥΗΣ
ΥΠΕΡΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΒΑΡΕΑΣ ΑΛΥΣΟΥ IGHV
ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ IgG (IgG1,IgG2,IgG3,IgG4)
ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΥΣΤΕΡΟΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
ΦΥΛΙΚΟ ΟΞΥ
ΦΩΣΦΟΡΟΣ
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ 24h
ΧΑΛΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΕΟΓΝΟΥ
ΧΛΑΜΙΔΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΧΛΩΡΙΟ
ΧΛΩΡΙΟ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΧΟΛΙΚΑ ΟΞΕΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛ. ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ BCR - ABL ΠΟΣΟΤΙΚ
ΧΡΟΝΟΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (INR)
ΧΡΟΝΟΣ ΡΟΗΣ
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΝΤΟΠΙΣΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Ψυτάκωση / Chlamydia psittaci PCR
Ω Ρ Λ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΑΠΛΗ)
ΩΜΟΥ F ή P
ΩΜΟΥ ΕΣΩ-ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗ
ΩΡΛ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ
ΩΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Ημερολόγιο
Εγκυμοσύνης

Δείτε τι συμβαίνει στο σώμα και στο μωρό σας σε κάθε στιγμή της εγκυμοσύνης.

Υπολογιστής
Κύησης

Υπολογίστε της ημέρες της κύησής σας & των γόνιμων ημερών.

Αναζήτηση
Ιατρού

Αναζητήστε με όνομα ή ειδικότητα.

ΛΗΤΩ Γενική, Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Ε.
ΟΜΙΛΟΣ HHG
HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Y-Logimed Α.Ε.
Business Care
Healthspot
Digital Clinic
HEAL
IVF
Apollonion
Aretaeio
HomeCare
ΠLATON ΔΙΑGNOSIS
City Hospital