Κρυοσυντήρηση (κατάψυξη) ωαρίων - Ακόμα περισσότερες δυνατότητες και οφέλη

Κρυοσυντήρηση (κατάψυξη) ωαρίων

Ακόμα περισσότερες δυνατότητες και οφέλη

Θεόδωρος Καλαμπόκας

Χειρουργός - Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Ειδικός της British Fertility

Society στην Αντιμετώπιση της Υπογονιμότητας - Εξωσωματική

Γονιμοποίηση - Ενδοσκοπική Χειρουργική, Επιστημονικός Συντονιστής

Μονάδας Αναπαραγωγικής Ιατρικής Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ,

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων έδωσε σημαντικές λύσεις σε γυναίκες που η γονιμότητά τους μπορούσε να απειληθεί. Τώρα, όμως, η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε μια γυναίκα να τεκνοποιήσει όποτε ακριβώς επιθυμεί. Ποια είναι, όμως, ακριβώς η διαδικασία και ποια τα οφέλη της;

Μια από τις μεγαλύτερες εξελίξεις των τελευταίων ετών στον τομέα της αναπαραγωγικής ιατρικής είναι η δυνατότητα κάθε γυναίκας να κρυοσυντηρεί («να καταψύχει», κατά το κοινώς λεγόμενο) τα ωάριά της.

Οι εξελίξεις της επιστήμης της εμβρυολογίας έχουν προσδώσει στην επίτευξη εγκυμοσύνης, όταν χρησιμοποιούμε κατεψυγμένα ωάρια, αποτελέσματα εφάμιλλα με αυτά όλων των υπόλοιπων τεχνικών που χρησιμοποιούμε στη θεραπεία της υπογονιμότητας. Ως εκ τούτου, με άμεση συνέπεια η μέθοδος αυτή μπορεί να προσφέρει θεραπευτικές λύσεις που παλαιότερα δεν υπήρχαν.

Οι αρχικές εφαρμογές της μεθόδου αυτής αφορούσαν περιπτώσεις στις οποίες έπρεπε να διατηρηθεί η γονιμότητα της γυναίκας ενώ έπρεπε να λάβει θεραπείες καταστροφικές για τα ωάριά της, όπως π.χ. συμβαίνει στις περιπτώσεις όπου η γυναίκα πάσχει από αυτοάνοασα νοσήματα, νεοπλασίες κ.ά.

Σε αυτές τις καταστάσεις είναι συνηθισμένο, στο πλαίσιο της θεραπείας της νόσου, να χορηγούνται φάρμακα ή ακτινοθεραπευτικά μέσα, πολλά εκ των οποίων καταστρέφουν τα ωάρια της γυναίκας. Ιδιαίτερα λόγω του ότι αυτές οι θεραπείες αφορούν πολλές φορές γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, είναι ευνόητο ότι η διαφύλαξη της δυνατότητας αναπαραγωγής αποτελεί όχι μια πολυτέλεια, αλλά ένα αναφαίρετο δικαίωμα -κι αυτό ακριβώς προασπίζεται η κρυοσυντήρηση των ωαρίων!

Τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο παρέχεται και άλλη μια δυνατότητα για τις γυναίκες, η κρυοσυντήρηση των ωαρίων για «κοινωνικούς» λόγους, δηλαδή όταν μια γυναίκα επιθυμεί να καθυστερήσει την αναπαραγωγή της για προσωπικούς της λόγους, όπως π.χ. οικονομικοί λόγοι, η εργασιακή και επαγγελματική καταξίωση, η επιλογή συντρόφου κ.λπ. Με αποτελεσματικότητα που αγγίζει το τέλειο, η νέα αυτή δυνατότητα διευρύνει τις επιλογές της γυναίκας περισσότερο από ποτέ στον τομέα της αναπαραγωγικής προοπτικής!

Η διαδικασία

Η διαδικασία της κρυοσυντήρησης είναι απλή και περιλαμβάνει είτε τη λήψη των ωαρίων χωρίς τη χρήση φαρμάκων (ο λεγόμενος «φυσικός κύκλος») ή τη διέγερση των ωοθηκών -προς αύξηση του αριθμό των ωαρίων που θα συλλέξουμε- με σύγχρονα, ασφαλή και μικρής διάρκειας πρωτόκολλα (για 10 περίπου ημέρες).

Άλλη επιλογή είναι η διέγερση των ωοθηκών με μικρές δόσεις φαρμάκων (όταν θεωρούμε ότι δεν θα είναι εφικτή η λήψη ικανού αριθμού ωαρίων με τις συμβατικές μεθόδους διέγερσης, οπότε δεν είναι εύλογη η χορήγηση των κλασικών πρωτοκόλλων διέγερσης) στο πλαίσιο του λεγόμενου «τροποποιημένου φυσικού κύκλου».

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή της σωστής μεθόδου και πρωτοκόλλου διέγερσης είναι υποχρέωση του ιατρού, ο οποίος, αν έχει τη γνώση και την εκπαίδευση, πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στη γυναίκα, με απλό τρόπο και ελάχιστο κόστος, να πολλαπλασιάζει τις επιλογές της!

Πώς γίνεται

Σε τεχνικό επίπεδο, συλλέγουμε τα ωάρια σε κάθε περίπτωση με ανώδυνο τρόπο (με τη διαδικασία της «ωοληψίας υπό υπερηχογραφική παρακολούθηση»), χωρίς η γυναίκα να υφίσταται κανένα πόνο, αφού γίνεται υπό αναισθησία και διαρκεί ελάχιστο χρόνο (κάτω από 10 λεπτά, όταν γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένο ιατρό).

Τα ωάρια που λαμβάνονται, εν συνέχεια υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εμβρυολογική ομάδα και φυλάσσονται υπό αυστηρούς κανόνες, παραμένοντας προς χρήση στο πλαίσιο του νόμου. Έτσι, η κάθε γυναίκα «παγώνει τον χρόνο» και μπορεί να τεκνοποιήσει όταν θεωρήσει ότι οι συνθήκες είναι οι δέουσες για την ίδια.

Με αυτόν τον τρόπο, η κατάψυξη των ωαρίων αποτελεί ένα χρήσιμο μέσο όχι πια μόνο για τη διατήρηση της γονιμότητας σε διάφορες περιπτώσεις νοσημάτων της γυναίκας, αλλά και στις περιπτώσεις όπου για κοινωνικούς λόγους μια γυναίκα επιθυμεί να καθυστερήσει την τεκνοποίηση.Φυσικά, επειδή η ηλικία παίζει μεγάλο ρόλο στην ποιότητα των συλλεγόμενων ωαρίων, για κρυοσυντήρηση, όσο νωρίτερα γίνεται αυτό τόσο το καλύτερο για την ποιότητα αυτών.

Με ασφάλεια και ανεκτό κόστος, η κάθε γυναίκα μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό της, χωρίς την αναπόφευκτη πίεση του χρόνου ή και των κοινωνικών συνθηκών, για την επίτευξη του ιερού σκοπού της ολοκλήρωσης της οικογένειας!

Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved