Τιμοκατάλογος

Οι αναφερόμενες στον τιμοκατάλογο τιμές είναι τελικές συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπου αυτό προβλέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επί των τιμών η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, διαγράψει ή τροποποιήσει τον παρόντα τιμοκατάλογο οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση καθώς και να παρέχει εκπτώσεις ή/και προνόμια σε προγράμματα συνεργαζόμενων εταιριών ή/και σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τα αρμόδια τμήματα για να ενημερώνονται ως προς τις σχετικές χρεώσεις για υπηρεσίες ή πράξεις που τους αφορούν.

Κατηγορία Υπηρεσία
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
γ-GT
ΟΥΡΙΑ
ΓΛΥΚΟΖΗ
ΧΛΩΡΙΟ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΝΕΟΓΝΟΥ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΝΑΤΡΙΟ
ΚΑΛΙΟ
ΦΩΣΦΟΡΟΣ
ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
ΟΞΙΝΟΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΜΥΛΑΣΗ
SGOT (AST)
SGPT (ALT)
LDH
ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ (TIBC)
ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ (CLEARANCE)
ΣΙΔΗΡΟΣ
CPK
HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ
LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ
ΑΜΜΩΝΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGG
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGA
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGM
ΜΑΓΝΗΣΙΟ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΧΛΩΡΙΟ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΟΥΡΑ ΓΙΑ BENCE-JONES
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
G-6-PD (ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ ΤΗΣ 6 ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΓΛ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C3
RA TEST (ΠΟΣΟΤΙΚΟ)
C.R.P.
(A.S.T.O.)ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C4
ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HbA1c)
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΥΡΩΝ
ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Α1
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Β
ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΥΡΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
Β2- ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
LP(a) - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ a
ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΟΥΡΩΝ
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ
ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
VLDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ 24h
ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24h
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΓΛΥΚΟΖΗ 0' min
ΓΛΥΚΟΖΗ 30' min
ΓΛΥΚΟΖΗ 60' min
ΓΛΥΚΟΖΗ 90' min
ΓΛΥΚΟΖΗ 120' min
ΓΛΥΚΟΖΗ 180' min
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
CMV IGG AVIDITY
ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ/ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟΝ ΟΥΡΩΝ
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
A.P.T TEST
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ROTA ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΑΔΕΝΟΪΟΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
Α/Α ΘΩΡΑΚΟΣ F ή P
Α/Α ΘΩΡΑΚΟΣ F+P
Α/Α ΚΡΑΝΙΟΥ F+P 2F
Α/Α ΚΡΑΝΙΟΥ F ή P
Α/Α ΠΑΡΑΡΙΝΙΩΝ ΠΡ/ΡΙΝΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ
Α/Α ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΦΙΠΠΙΟΥ
Α/Α ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ F ή P
Α/Α ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗ F+P
Α/Α ΑΓΚΩΝΟΣ F+P
Α/Α ΩΜΟΥ F+P
Α/Α ΠΟΔΩΝ F+P 2F
Α/Α ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΣΧΙΩΝ F 1F
Α/Α ΙΣΧΙΟΥ F ή P
Α/Α ΓΟΝΑΤΟΣ F+P
Α/Α ΓΟΝΑΤΟΣ F ή P
Α/Α ΚΝΗΜΗΣ F+P
Α/Α ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ F ή P
Α/Α ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ F+P
A.M.Σ.Σ. F+P
A.M.Σ.Σ. F+P+3/4
Θ.Μ.Σ.Σ. F+P
Ο.Μ.Σ.Σ. F+P
Α/Α ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ ΚΟΚΚΥΓΟΣ P
Α/Α ΚΟΙΛΙΑΣ ΟΡΘΙΑ
ΥΣΤΕΡΟΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ
Α/Α ΙΣΧΙΟΥ F+P 2F
Α.M.Σ.Σ F ή P
Θ.Μ.Σ.Σ: F ή P
Ο.Μ.Σ.Σ. F ή P
ΩΜΟΥ F ή P
ΩΜΟΥ ΕΣΩ-ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗ
ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ F H ΑΞΟΝΙΚΗ
ΚΛΕΙΔΟΣ F
ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ F ή P
ΑΓΚΩΝΟΣ F ή P
ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ F ή P
ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ F ή P
ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ F ή P
ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ F+P
ΜΗΡΙΑΙΟΥ F ή P
ΜΗΡΙΑΙΟΥ F+P
ΚΝΗΜΗΣ F ή P
ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ F ή P
ΣΤΕΡΝΟΥ F ή P
Α/Α ΓΟΝΑΤΩΝ ΑΜΦΩ F/P
Α/Α ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ ΚΟΚΚΥΓΟΣ F
Α/Α ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΚΕΚΛΗΜΕΝΗ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
ΕΓΧΡΩΜΟ DOPPLER-TRIPLEX ΦΛΕΒΩΝ ΚAΤΩ ΑΚΡΩ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΟ DOPPLER ΟΣΧΕΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
ΔΙΑΚΟΛΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΠΛΗΝΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛ.ΚΥΣΤΕΩΣ-ΧΟΛΗΦΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛ.ΚΥΣΤΕΩΣ-ΠΑΓΚΡΕ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ-ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ-ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ-
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΟΣ
ΕΓΧΡΩΜΟ DOPPLER-TRIPLEX ΦΛΕΒΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ
YΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΧΟΛ.ΚΥΣΤΕΩΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ
Τοποθέτηση Οδηγού με υπερηχογραφική Καθο
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΛΛΑΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ + 4D
ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡ/ΜΑ DOPPLER ΓΥΝΑΙΚΟΛ. + 4D
ΗΛΕΚΤΡΟΦ/ΣΙΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΩΝ
ΛΙΘΙΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSACKIE
ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΑΝΤΙΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (AMA)
ASMA (ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ )
SACE (ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ)
ΕΠΙΠΕΔΑ CARBAMAZEPINE(TEGRETOL)
ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ 10ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤ
ΑΝΤΙ-ΕΝΑ(ΕΚΧΥΛΙΣΙΜΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ
ΑΝΤΙ-RO
ΑΝΤΙ-LA
ΑΝΤΙ-SM
SCL-70
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ
ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ PARVO B19 (IgG - IgM)
ΣΕΡΟΥΛΟΠΛΑΣΜΙΝΗ
Α1 ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ
APCA (ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Σ
ΑΝΤΙ-RNP
ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ
ΤΡΕΠΟΝΗΜΙΚΑ Abs (EIA IGG & IGM) & TPPA
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΙΣΤΟΝΩΝ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ (IGG & IGM)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΔΟΜΥΙΟΥ
Anti Jo1
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ D (IgD)
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΟΞΑΛΙΚΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΚΙΤΡΙΚΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΑ ANGORON (ΑΜΙΟΔΑΡΟΝΗ)
ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΟ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΛΙΠΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
1.25 ΔΙΥΔΡΟΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗ D3
17 ΚΕΤΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΟΥΡΩΝ 24ωρου
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ (h
ANTI-CCP
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣ
ΑΝΤΙΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ
OSTEOMARK ΟΥΡΩΝ (NTX)
ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM
ΑΝΤΙΣΩΜATA ΙΛΑΡΑΣ IGG
ΑΝΤΙΣΩΜATA ΙΛΑΡΑΣ IGM
VITAMIN A
ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΕ C1 ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C1q
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ECHO IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ECHO IgM
ΑΝΤΙΣ.BORRELIA BURGDORFERI(LYME) IgG
ΑΝΤΙΣ.BORRELIA BURGDORFERI(LYME) IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBACTER PYLORI IgA
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBACTER PYLORI IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBACTER PYLORI IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Listeria monocytogenes IgG
ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΑ AMPICILLIN
ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ.
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΛΙΑΔΙΝΗΣ IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΛΙΑΔΙΝΗΣ IgΑ
ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM
ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgA
11-ΔΕΟΞΥΚΟΡΤΙΖΟΛΗ
ANTIMULLERIAN HORMONE (AMH)
INHIBIN B (ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗ B)
SCC
ΑΜΙΝΟΞΕΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΑΜΙΝΟΞΕΟΓΡΑΜΜΑ ΟΥΡΩΝ
(DHEA)ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΟΞΕΑ ΟΥΡΩΝ
ΟΣΤΕΟΜΑΡΚ ΟΡΟΥ (NTX TEST)
ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΟ ΟΞΥ
ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
TPS (TISSUE SPECIFIC ANTIGEN)
ΣΕΛΗΝΙΟ ΟΡΟΥ
ΧΟΛΙΚΑ ΟΞΕΑ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΥΤΙΑΚΟΥ ΙΟΥ
ΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΓΑΛΑΚΤΟΓΟΝΟ (HPL)
DHTESTO - ΔΕΥΔΡΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
Ca 50 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ
MCA (ΒΛΕΝΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ)
Vasopressin, ADH - ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜ
EPO - ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗ
CA 72-4 - ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝ
TPA - ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟ
Gastrin - ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΑΣΤΡΙ
ΣΕΡΙΝΕΣ IgΜ
ΣΕΡΙΝΕΣ IgG
uFCort - ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ
5-ΥΔΡΟΞΥ-ΙΝΔΟΛΟ-ΟΞEΙΚΟ ΟΞΥ (5-ΗΙΑΑ)
Τ3 RU (FTI)
ΧΑΛΚΟΣ
ΑΛΔΟΛΑΣΗ
ΜΥΚΗΤΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΟΥ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΟΣ IGG-IGM
ΒΙΤΑΜΙΝΗ B6
ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ ΟΞ.Φ
ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ
ΟΙΣΤΡΟΝΗ Ε1
CTX (CROSS LAPS ΑΙΜΑΤΟΣ)
ΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΟΥΡΩΝ
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β1
VITAMIN K.
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ IgG-IgM
TRILEPTAL (OXCARBAZEPIN)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΟΝΗΣ ΕΛΙΚΑΣ DNA (anti
ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ LDH ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ
ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
β2-μικροσφαιρίνη ουρων
ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ Ε3
ΓΛΥΚΟΡΟΥΝΙΔΙΟ ΤΗΣ 3α ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗΣ (3
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ 4
VMA (ΒΑΝIΛΜΑΝΔΕΛΙΚΟ ΟΞΥ) ΟΥΡΩΝ 24h
ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗ (ΤΡΑΝΣΦΕΡΙΝΗ-Tf)
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΛΕΥΚΩΝ
ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟ
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 27-29 (CA 27-29)
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2
ΟΛΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
TOXO IGG AVIDITY
ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IGA
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ ΘΥΡΟΕΙΔΗ
ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ
ΑΝΤΙΣΩΜ. ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΣΕΡΙΝ.IgG
ΑΝΤΙΣΩΜ. ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΣΕΡΙΝ. IgM
ΑΝΤΙΣΩΜ. ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞ. IgG
ΑΝΤΙΣΩΜ. ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞ. IgM
ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ (GLP)
ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ
NSE ΝΕΥΡΟΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΛΑΣΗ
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CYFRA 21-1
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ
ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ
ΡΕΝΙΝΗ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ
ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ
ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΥΡΩΝ 24H
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ TSH (TSI)
ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΑΙΜΑΤ. (ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ, ΝΟΡΑΔΕ
ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ(ΑΔΡΕΝΑΛ.ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝ
ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ (CΤ)
ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ
17-OH-PRG ( 17-ΥΔΡΟΞΥ-ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ)
ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ-C(IGF-1)
RAST (ΑΝΑ ΟΥΣΙΑ) (1)
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ D ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ δ (HDV)
ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ- ΟΡΘΙΑ ΘΕ
ACTH (ΑΔΡΕΝΟΚΟΡΤΙΚΟΤΡΟΠΟΣ) ΠΡΩΙ
ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24Η
HTLV I & II
ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ NEISSER
ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ GRAM
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ B KOCH
ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Ε.Ν.Υ.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΕΣΤ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ CAΜPYLOBACTER
CLOSTRIDIUM DIFFICILE (TOXIN A+Β) ΑΝΟΣΟΧ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΥΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΕΩΣ
Ταχεία ανίχνευση παθογόνων αναπνευστικού
ΧΛΑΜΙΔΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑ
ΚΥΤΑΡΑ LE
MONO-TEST
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ (
ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ANTI-TG)
WIDAL
WRIGHT
V D R L
A N A (ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)
R P R
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CMV IgG
HIV
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C (HCV)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EPSTEIN BARR (VCA) IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CMV IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EPSTEIN BARR (VCA) IgG
PR3-ANCA
MPO-ANCA
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΙΟΥ RSV (ΑΝΑΠΝΕΥΣΤ.Σ
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΓΡΙΠΗΣ Α ΚΑΙ Β (ΤΑΧΕΙΑ)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΟΣ ΖΩΣΤΗΡΟΣ -ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΟΣ ΖΩΣΤΗΡΟΣ -ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ
ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ IgG (M. Pneumoniae).
ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ IgM (M. Pneumoniae).
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ (GPI) IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ (GPI) IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ (GPI) IgA
HSV 1 (Herpes simplex virus 1) IgG
HSV 2 (Herpes simplex virus 2) IgG
HSV 1(Herpes simplex virus 1) IgM
HSV 2 (Herpes simplex virus 2) IgM
PAPP-A
ΑΝΤΙΠΑΤΡΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgA
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ ΙGG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IGG
IGE
ΕΠΙΠΕΔΑ AMIKACIN
ΕΠΙΠΕΔΑ VANCOMYCIN
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ ΙGΜ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IGΜ
ΕΠΙΠΕΔΑ PHENYNTOIN
ΕΠΙΠΕΔΑ VALPROID ACID(DEPAKIN)
HTLV I & II
Anti-ds-DNA (ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)
CEA - ΚΑΡΚΙΝΟΕΜΒΡΥΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CA 125
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CA 19-9
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CA 15-3
PSA (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ)
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL)
Β-ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ (β-hCG)
ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ (iPTH)
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12
ΦΥΛΙΚΟ ΟΞΥ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΓΟΞΙΝΗΣ
Τ4 (ΘΥΡΟΞΙΝΗ)
Τ3 (ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ (FT4)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ (FT3)
TSH (ΘΥΡΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ)
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΕΠΙΦΑ
FSH (ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ OPMONH)
LH (ΩΧΡΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ)
ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (Ε2)
ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ (PRG)
DHEA-S ( ΘΕΙΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ)
Tg (ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ)
SHBG - ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΤΩΝ ΦΥΛΟΣΥΝΔΕ
FPSA (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β,ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ(HBsAg)-Α
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β, ΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΟΣ (A
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β , ΑΝΤΙΓΟΝΟ e (HBeAg)
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ e (Anti HBe)
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΠΡΩΙ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 0' min
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 30' min
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 60' min
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 90' min
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 120' min
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 180' min
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ
25 ΥΔΡΟΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗ D
AFP (α-ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ)
Δ4 - ΑΝΔΡΟΣΤEΝΕΔΙΟΝΗ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CORE ΗΠΑΤ. Β IgM (Anti-core I
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM(Anti-HAV IgM
Anti HAV( IgM+IgG)
CK-MB
ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ
ΤΕΣΤ BNP
ΕΠΙΠΕΔΑ PHENOBARBITAL
ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ( Mb ) ΟΡΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΑ GENTAMYCIN
ΑΝΤΙ-ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΚΟ Abs Επαν. Αποβ
ΑΝΤΙ-ΘΥΕΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ Αbs Επαν. Αποβ.
ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ I ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ TNI - HIG
ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΜΒΡΥΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΜΒΡΥΟΥ(ΔΙΔΥΜΗ ΚΥΗΣ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ Ο.Μ.Σ.Σ.
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ ΙΣΧΙΟΥ
ΟΞΕΙΑ ΠΡΟΜΥΕΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ PML-RA
ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ AML1-ETOM
IGH ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ
ΜΟΡ.ΑΝΑΛ. Β ΜΕΣΟΓ.ΑΝΑΙΜΙΑΣ(ΕΜΒΡ.)-ΠΡΟΓΕΝ
ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΟΙΟΣ -CMV ΜΕ PCR
ΙΟΣ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β-HBV ΜΕ PCR
ΠΑΡΑΓΩΝ V Leiden -FV ΜΕ PCR
ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ (M.Tuberculosi
ΙΟΣ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C-HCV ΜΕ PCR
ΠΑΡΑΓΩΝ ApoE (Apoliprotein E) ΜΕ PCR
ΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠ. ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV+ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ)
ΕΝΤΕΡΟΙΟΙ/Coxsackie μέ PCR
ΙΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β.ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΜΕ Real Time-P
ΙΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C-ΠΟΣΟΤΙΚΟ Real Time-PCR
ΓΟΝΟΤΥΠΟΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C
ΙΟΣ Εpstein-BarrME PCR
ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ Μ4Εο(inv16) M
LEIGIONELLA ΜΕ PCR
Yersinia με P C R
ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G20210 ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΘΡΟΜ
CHLAMYDIA PNEUMONIA ΜΕ PCR
CHLAMYDIA TRACHOMATIS ΜΕ PCR
KRAS ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΕΞΩΝΙΑ 1/2 ( CODON 12/1
PNEUMOCYSTIS CARINII ΜΕ PCR
ΑΙΜΟΧΡΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ PCR
ASPERGILLUS FUMIGATUS ME PCR
Alpha-1 Aντιθρυψίνη ΜΕ PCR
ΣΑΡΚΩΜΑ EWING ΜΕ RT-PCR
ΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ (HSV 1,2) ΜΕ PCR
ΜΟΡ.ΕΛ.ΓΙΑ ΘΡ.2 ΥΠΕΡΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΕΜΙΑ
BRUCELLA ME PCR
Leishmania με PCR
CANDIDA ME PCR (albicans, glabrata, para
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ DNA
M.paratuberculosis ΜΕ PCR
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ tb ΜΕ PCR
HUNTIΝGTON ΜΕ PCR
ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE/BECKER ΜΕ PCR (
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΜΕ PCR(FMF) (με sequ
ΝΩΤΙΑΙΑ ΜΥΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ (SMA) TYΠΟΥ Ι/ΙΙ/Ι
c-KIT METAΛΛΑΞΕΙΣ ΕΞΩΝΙΑ 9/11/13/17 sequ
HMSN ΜΕ PCR (CMT1a -PMP22 διπλασιασμός/
ΙΟΣ ΕΡΠΗΤΑΣ ΖΩΣΤΗΡΑΣ ΜΕ PCR
CETP ΜΕ PCR
Tropheryma.Whippleii με PCR
ΕΡΠΗΤΑΣ 8(HHV-8) ΜΕ PCR
ΠΑΡΒΟΙΟΣ 19 ΜΕ PCR
GLEEVEC ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ SEQUENCING (RNA
ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ
Polyoma ιός BK ME PCR
ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟ RET (ΕΞΩΝΙΑ 8/10/11/13/14/15
ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΟΥ HNPCC πλήρες sequencing
ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΜΕ PCR (με sequencing)
BRCA1 -ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ
ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΟΝΩΤΙΑΙΑ ΑΤΑΞΙΑ-ΠΑΚΕΤΟ ME PC
ΓΟΝΙΔΙΟ ΜΥΗ (ΕΞΩΝΙΑ 7/13) sequencing
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΟ P53
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ P53
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ CHEK2
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ BRCA2
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ HNPCC
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ APC
ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ ΜΕ PCR
MOΡ.ΑΝΑΛΥΣΗ Β ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ (με sequencing
HIV1 ΠΟΣΟΤΙΚΟ Real Time-PCR
HIV1 RT-PCR
ΠΑΚΕΤΟ 12 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Θ
BRAF ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΕΞΩΝΙΑ 11/15 sequencing
BORELLIA ME PCR
METAΛΛΑΓΗ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ
DPYD*2A ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 5-FLUOR
ΓΟΝΙΔΙΑ FLT3 ITD ΚΑΙ 835 ΜΕ PCR
Jak-2 ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ V617F ΠΟΣΟΤΙΚΟ Real Time
ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ
EGFR ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΕΞΩΝΙΣ 18/19/20/21 sequ
HLA B-27 ΜΕ PCR
FISH για ανίχνευση της μετάθεσης BCR/AB
BABESIA ME PCR
ΠΑΚΕΤΟ BCR-ABL
ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛ. ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ BCR - ABL ΠΟΣΟΤΙΚ
ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΔF508
GP1a ΜΕ PCR
ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΟΙΟΣ -CMV ΜΕ PCR ΠΟΣΟΤΙΚΟ Re
ΑΔΕΝΟΪΟΙ με PCR
HHV ΜΕ PCR-ΤΥΠΟΣ 6 & 7
RNA ΕΡΥΘΡΑΣ ME PCR
ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ (Avium Complex
ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ HOMINIS ΜΕ PCR
ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ ΜΕ PCR
ΜΟΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ PCR (ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΜΥΚΟΠΛ
ΜΟΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ PCR(ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΜΥΚΟΠΛΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ PCR ΓΙΑ ΕΡΠΗΤΟΙΟΥΣ(
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ PCR ΓΙΑ ΕΡΠΗΤΟΙΟΥΣ(
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕ PCR (U/U,
ΙΟΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ Α,Β - H1N1
LISTERIA ME PCR
ΜΟΡ.ΑΝΑΛΥΣΗ Β ΜΕΣΟΓ.ΑΝΑΙΜΙΑΣ (ΑΤΟΜΟ) MEP
ΜΟΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ(ΑΤΟΜΟ) ME
SCREENING ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ (ΖΕΥΓΟΣ) (τι
ΜΟΡ.ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΝΟΚΥΣ.ΝΟΣΟΥ ΕΜΒΡΥ-ΠΡΟΓΕΝ. Δ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΥ Χ ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ PRADER-WILLI/ANGELMANN M
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΧΟΝΔΡΟΠΛΑΣΙΑΣ ME PCR
ΑΝΙΧΝ. ΜΙΚΡΟΕΛΛ & ΜΙΚΡΟΔΙΠΛ. & ΥΠΟΤΕΛ. Α
ΑΝΙΧΝ. ΜΙΚΡΟΕΛΛ & ΜΙΚΡΟΔΙΠΛ. & ΥΠΟΤΕΛ. Α
ΜΟΡ.ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΥΚ.ΝΕΦΡΩΝ ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Υ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤOΣ (ΜΙΚΡΟΕΛ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΥΛΟΥ ΜΕ PCR (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΥΛΟΣΥΝ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ SRY (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ
SCREENING ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΡΕΝΟΣ(ΚΑΡΥΟΤΥ
SCREENING AΡΡΕΝΟΣ+ΑΝΑΛ. ΣΠΕΡΜ (3 ΕΡΠΗΤΟΪ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟ/ΓΕΝ.ΝΟΣ.-ΒΑΣΙΚΗ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟ/ΓΕΝ.ΝΟΣ.-ΕΙΔΙΚΗ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟ/ΓΕΝ.ΝΟΣ.-ΕΙΔΙΚΗ 2
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟ/ΓΕΝ.ΝΟΣ.-ΕΙΔΙΚΗ 3
PGD DUCHENNE/BECKER ΜΥΙΚΗΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ
HMSN ΜΕ PCR (PMP22, MPZ, GJB1 ΓΟΝΙΔΙΑ S
ΜΥΟΤΟΝΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ 1 ΜΕ PCR (ΓΟΝΙΔΙΟ DM
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΤΟΧ.ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ 2 ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΤΟΧ.ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ 1 ΜΕ PCR
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
PCR ΠΡΟΓ. ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΜΝΙΟ PCR)
A-ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ-afp
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ (ΠΕΡ.ΑΙΜΑ)ME TAIN.G (ΖΕΥΓΟΣ)(
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ G
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ
FISH ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
AΠΟΠΤΩΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
FISH ANIXN. YΠΟΤΕΛ. ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ
FISH ΑΝΙΧΝ. ΚΕΝΤΡΟΜEΡ.ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ
FISH ΕΛΕΓΧΟΣ
FISH για ανίχνευση της μετάθεσης t(8;21)
FISH για ανίχνευση της μετάθεσης t(15;17
FISH για ανίχνευση της μετάθεσης TEL/AM
FISH για ανιχν./μετ. CBFb/MYH11 (inv(16
FISH για ανίχνευση ανακ. του γονιδίου ML
FISH για ανίχνευση έλλειψ. στο χρωμόσωμ
FISH για P16 έλλειψης στο χρωμόσωμα 9[d
FISH για ανίχν. της έλλειψ. στο χρωμόσω
FISH για ανίχνευση ανακατάταξης του γονι
FISH για ανίχνευση της έλλειψης στο χρωμ
FISH για ανίχνευση της μετάθεσης t(11;14
FISH για ανίχνευση μονοσωμ. ή έλλειψης σ
FISH για ανίχνευση μονοσωμ. ή έλλειψης σ
FISH για ανίχνευση τρισωμίας των χρωμοσω
FISH ΓΙΑ MYC [t(8;?)]
FISH για ανίχνευση τρισωμίας 21
FISH για ανίχνευση τρισωμίας 13
FISH για ανίχνευση τρισωμίας 19
FISH για ανίχνευση τρισωμίας 12
FISH για ανίχνευση μονοσωμίας Υ
FISH για ανίχνευση τρισωμίας 8
FISH για ανίχνευση έλλειψης του γονιδίου
BcL2-IgH ME PCR
BcL1-IgH ME PCR
ΓΟΝΙΔΙΟ NPM1 (Εξώνιο 12) Sequencing
ΓΟΝΙΔΙΟ CEBPA (Sequencing)
BRCA1+BRCA2 (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ/ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ με M
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ RET
Fc ΥΠΟΔΟΧΕΊΣ (FcγRs) ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ seque
PDGFRa ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΕΞΩΝΙΑ 12/18 sequenci
PI3K ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΕΞΩΝΙΑ 9/18/20 sequenci
PTEN ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ sequencing
P16 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ sequencing
CYP2C9 ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ WARFARI
UGT1A1 ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ IRINOTEC
PGS ΑΝΕΥΠΛΟΕΙΔΙΩΝ ME FISH
PGD MΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ME PCR
PGD MΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ KAI ΑΝΤΙΓ. ΙΣΤΟ
PGD ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ ME PCR
ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE/BECKER ΜΕ PCR (
PGD ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑΣ ME PCR
PGD ΝΩΤΙΑΪΑΣ ΜΥΪΚΗΣ ΑΤΡΟΦΙΑΣ (SMA) ME PC
PGD ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΜΑRFAN ME PCR
PGD RET (MEN2) ME PCR
PGD FAP (ΟΙΚ.ΠΟΛΥΠ.ΕΝΤΕΡΟΥ) ME PCR
PGD ΓΙΑ HLA ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ME PCR
PGD ΜΟΝΟΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
PGD ME PCR extra ΒΛΑΣΤΟΜΕΡΙΔΙΟ
PGS ΑΝΕΥΠΛΟΕΙΔΙΩΝ ME FISH extra ΒΛΑΣΤΟΜΕ
PGD ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕ ΝEΟ ΚΥΚΛΟ
ΠΡΟΣΔ.HLA ANTIΓ/ΑΠΟΒΟΛΕΣ (ΗLA DQA)
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΥΜΟΥ ΚΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΜΙΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΔΙΣΩΜΙΑΣ
CLOSTRIDIUM DIFFICILE ΜΕ PCR
ΜΟΡ.ΕΛ.ΓΙΑ ΣΥΝΔΡ.COSTELLO-ΓΟΝΙΔΙΟ HRAS
ΓΕΝΕΤ.ΕΛ.ΜΗ ΚΕΤΟΤ. ΥΠΕΡΓΛΙΚΙΝ. ΓΟΝΙΔ. ΑΜ
ΓΕΝΕΤ.ΕΛ.ΜΗ ΚΕΤΟΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΙΝ. GCSH
ΓΕΝΕΤ.ΕΛ.MAPLE SYRUP URINE DISEASE
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ PFIC3 - ΟΙΚΟΓΕΝ
ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜ.RHD ME PCR
ΜΟΡ.ΕΛ.ΓΙΑ Β ΜΕΣΟΓ.ΑΝΑΙΜΙΑ/ΖΕΥΓΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΤΑΓΟΥΣ ΔΟΜΗΣ D.N.A
ΜΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΣ-Α' ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
ΑΝΙΧΝ.ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ PCR
ΜΟΡ.ΕΛΕΓΧ.ΓΙΑ ΣΥΝΔΡ.MUENKE
ΜΟΡ.ΕΛΕΓΧ.ΓΙΑ ΣΥΝΔΡ.CROUZON
ΜΟΡΙΑΚ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡ. PFEIFFER
ΜΟΡ.ΕΛΕΓΧ.ΓΙΑ ΣΥΝΔΡ. SAETHRE-CHOTZEN
ΜΟΡ.ΕΛΕΓΧ. ΓΙΑ ΚΡΑΝΙΟΜΕΤΩΠΟΡΙΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡ.
ΜΟΡ.ΕΛΕΓΧ.ΓΙΑ ΣΥΝΔΡ.ΚΡΑΝΙΟΣΥΝΟΣΤΕΩΣΕΙΣ
ΜΟΡ.ΕΛΕΓΧ.ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΝΔΡ.ΚΡΑΝΙΟΣΥΝΟΣΤΕΩΣΕΙ
ΜΟΡ.ΕΛ.ΓΛΥΚΟΓΟΝ.ΤΥΠΟΥ Ι-ΓΟΝΙΔΙΟ G6PC
ΜΟΡ.ΓΙΑ ΝΙΕΜΑΝΝ-PICK TYPE C1-ΓΟΝ.NPC1
HYD.ECTOD.DYSPL-COUSTON SYNDR.-ΓΟΝ.GJB6
ΜΟΡ.ΕΛ.ΣΥΝΔΡ.TREACHER-COLLINS-ΓΟΝ.TCOF1
ΜΟΡ.ΕΛΕΓΧ.ΓΙΑ ΣΥΝΔΡ.APERT
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ RNA ΙΩΝ ΓΡΙΠΗΣ Α+Β
ΑΝΙΧΝ.ΙΟΥ ΑΝ.ΠΑΠΙΛΩΜ.HPV PCR
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ FABRY
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ NF1 ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΙΝ
ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΛΑΚΤΟΖΗ(ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕ
ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΓΛΟΥΤΕΝΗ(ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘ
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ MARFAN-FBN
COLLAGEN 6 MYOPATHY GENE MUTATION ANALYS
COLLAGEN 6 MYOPATHY GENE MUTATION ANALYS
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α ΜΕ PCR
K-ras ΕΞΩΝΙΑ 3/4 & N-ras ΕΞΩΝΙΑ 2/3/4 ΜΕ
BRAF / K-ras/ N-ras μεταλλάξεις
ΚΑΡKIΝΟΣ ΜΑΣΤOY-ΩΟΘΗΚΏΝ BRCA1+BRCA2 (πλή
ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΟΥ HNPCC πλήρες sequencing + M
ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΟΥ HNPCC 1 γονίδιο
ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΟΥ HNPCC 1 γονίδιο + MLPA
ΟΙΚ.ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧ. ΕΝΤΕΡΟΥ (ΓΟΝΙΔΙΟ APC)
N-ras ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΕΞΩΝΙΑ 2/3/4
BORDETTELA PERTUSSIS ΜΕ PCR
ΙΟΣ EBV ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΜΕ REAL TIME PCR
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΩΝ HNPCC
ΙΟΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ Α,Β - H1N1 - H3N2
ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΙΩΝ
ΜΟΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ SEQ+ml
ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ PNEUMONIAE ΜΕ PCR
ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (V Leiden -F
ΠΑΚΕΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩ
ΠΡΟΟΜΙΛΙΤΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ (ΚΟΝΕΞΙΝΗ 26)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ & ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙ
ΜΗ ΕΠΕΜΒΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΡΙ
ΜΗ ΕΠΕΜΒΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΜΟΝ
ΠΑΚΕΤΟ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ-ΠΡΩΤΕΪΝΗ S
FISH για t(14;16)-IGH/MAF
FISH για t(4;14)-IGH/FGFR3
FISH ΓΙΑ 2p – ALK
FISH για 4p12-PDGFRA
FISH για 5p32-PDGFRΒ
FISH για 3p26-EVI 1
FISH για tris 9
FISH για 12p13-ETV 6
FISH για 20,del(20p)
FISH για tris 22
FISH για 6,del(6p)-MYB
FISH για t(6;14)- IGH/CCND3
FISH για11q13-CCND1
FISH για t(14;18)-IGH/BCL2
FISH για t(1;19)-TCF3/PBX1
FISH για t(2;8)-IGK/MYC
FISH για t(8;14)-IGH/MYC
FISH για 18q-MALT1
FISH για 18q-BCL2
ΜΗ ΕΠΕΜΒ. ΠΡΟΓ. ΕΛΕΓΧ. & ΦΥΛΟ (ΤΡΙΣ. 13,
ΜΗ ΕΠΕΜΒ. ΠΡΟΓ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΟ ΤΡΙΣΩΜΙΕΣ (
ΜΗ ΕΠΕΜΒ. ΠΡΟΓΕΝ. ΕΛΕΓΧ.-ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΜΟΡ.ΑΝΑΛ.ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ FULL(NGS)
ΚΑΡΚ.ΜΑΣΤΟΥ/ΩΟΘΗΚΩΝ BRCA1/BRCA2 FULL(NGS
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ TSC1/TSC2 ΓΙΑ ΟΖΩΔΗ ΣΚΛ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚ
PGD ΜΕ NGS ΑΝΑ ΒΛΑΣΤΟΜΕΡΙΔΙΟ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ PGD
ΠΑΡΑΓΩΝ MTHFR A 1298C
PAPP-A+f-B-HCG
a-FP & b-hCG (Α-ΤΕΣΤ)
FISH ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
FISH για tris 13
FISH για 1del(1p36)/amp(1p21)
ΑΝΑΛΥΣΗ SEQUENCING
ΠΑΚΕΤΟ AML/MDS
ΠΑΚΕΤΟ ALL
ΠΑΚΕΤΟ CLL
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ - ΠΑΚΈΤΟ 1
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ - ΠΑΚΈΤΟ 2
FISH για PLOIDY
ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑΣ ΕΠ
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΤΟΥ ΠΡΟΪΝΤΩΝ ΑΠΟΒΟΛΗΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GNAK (2 εξώνια)- GNA II(
Ηπατιτιδα Ε- Ποσοτικό REAL TIME PCR
ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ1
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ + SMA
ΑΠΛΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ + S
FISH ΓΙΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ ROS1
STD PANEL 10 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙ
ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟ
ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑ ΜΕ PCR
ΑΔΕΝΟΪΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Real-Ti
ΜΟΡ. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ & ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΑΝΘΕ
ΜΟΡ. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ & ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΑΝΘΕ
ΜΟΡ. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ & ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΑΝΘΕ
FISH ΓΙΑ t(11;221) EWSR1/FL1
FISH ΓΙΑ 18q11 SYT
FISH ΓΙΑ 2q11 NMYC
FISH ΓΙΑ 1/p13.1/17q23 TP53/MPO
FISH ΓΙΑ 1p36/1q25
FISH ΓΙΑ 11q23 ATM σε FFPE
FISH ΓΙΑ 1p35/1q25 σε FFPE
FISH ΓΙΑ 19q13/19p13 σε FFPE
ΠΑΚΕΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΤΡΙΩΝ 1 CF85%
ΠΑΚΕΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΤΡΙΩΝ 2 CF99%
ΠΑΚΕΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΤΡΙΩΝ 3 CF85%
ΠΑΚΕΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΤΡΙΩΝ 4 CARRI
ΜΗ ΕΠΕΜΒ. ΠΡΟΓΕΝ. ΕΛΕΓΧ. ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΠΤΙΚΑ
ΜΟΡΙΑΚΟ SCREENING ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜ
ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΦΕΪΝΗ
TP-PCR ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ Χ
CLINICAL EXOME
ΠΡΟΓ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗΣ
WHOLE EXOME SEQUENCING
ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΧΥΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΧΥΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ PGD 2
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ PGD 3
Ιός Polyoma JC- JCV
CLINICAL EXOME 1 ΓΟΝΙΔΙΟ
CLINICAL EXOME 2 ΓΟΝΙΔΙΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟ PA
ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟ PANEL 27 ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
VERAGENE TEST
ΠΑΚΕΤΟ 5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ
ΓΡΙΠΗ Α Β RSV XPERT PCR
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ-ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ (Ηb-Ht)
ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ
ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ (Δ.Ε.Κ.)
ΛΕΥΚΑ-ΤΥΠΟΣ
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ (PLT)
ΧΡΟΝΟΣ ΡΟΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΗΣ
ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (INR)
ΧΡΟΝΟΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (ΤΚΕ)
APTT - ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ
D-DIMER TEST
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ ΙΙΙ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΔΟΜΗΣ ΙΝΩΔΟΥΣ/ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ (FD
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΧΙΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ VIII
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΙΧ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ VΙΙ
ΠΑΡΑΓ. VON WILLEBRAND-RiCof (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΧΙΙΙ
ΠΑΡΑΓ.VON WILLEBRAND - Ag (ΠΟΣΟΤΙΚΟ)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ V
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ C
ΠΡΩΤΕΙΝΗ C
ΠΡΩΤΕΙΝΗ S
Anti-Xa ΓΙΑ ΗΠΑΡΙΝΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡ
ΤΕΣΤ ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
CORE BIOPSY ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΟ DOPPLER ΜΑΣΤΩΝ
ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΟΓΚΙΔΙΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ U/S
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΜΑΣΤΟΥ
Τοποθέτηση Οδηγού υπό Μαστογραφική Καθοδ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΝΤΟΠΙΣΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙ
ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΕΚΤΟΜΗ ΟΓΚΙΔΙΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟ 20W-25
ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ DOPPLER ΚΥΗΣΕΩΣ 2D
ΛΗΨΗ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗΣ
ΠΡΩΙΜΗ ΑΜΝΙΟΚΕΝΤΗΣΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΔ.ΡΥΘΜ.ΕΜΒΡ.(NST)
ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2D
ΕΞΟΔ.ΧΕΙΡ.ΕΞ.ΕΠΕΜΒ.ΥΠΕΡΗΧ.ΠΑΡΑ
ΥΠΕΡ/ΜΑ ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ -NST
ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ)+3D
ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ ΚΥΗΣΕΩΣ-DOPPLER+3D
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΥΗΣΕΩΣ + 4D
ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΜΒΡΥΟΥ
ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ)2D(ΔΙΔΥΜΑ
ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ DOPPLER ΚΥΗΣΕΩΣ 2D(ΔΙΔΥΜΑ)
ΛΗΨΗ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗΣ(ΔΙΔΥΜΑ)
ΠΡΩΙΜΗ ΑΜΝΙΟΚΕΝΤΗΣΙΣ(ΔΙΔΥΜΑ)
ΗΛΕΚΤΡ.ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΔ.ΡΥΘΜ.ΕΜΒΡ.(NST)(ΔΙΔΥ
ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2D(ΔΙΔΥΜΑ
ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ PROFIL(DOPPLER&NST)(ΔΙΔΥΜΑ)
ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ)+3D(ΔΙΔΥΜ
ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ ΚΥΗΣΕΩΣ-DOPPLER+3D(ΔΙΔΥΜΑ)
ΥΠΕΡ/ΜΑ ΒΙΟΦ/ΚΟ ΠΡΟΦΙΛ-NST+4D(ΠΟΛΥΔΥΜΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΠΟΛΥΔΥΜΟΣ)
ΥΠΕΡ/ΜΑ ΚΥΗΣΕΩΣ+4D(ΠΟΛΥΔΥΜΟΣ ΚΥΗΣΗ)
ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ
ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧ. DOPPLER ΩΟΘΗΚΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΛΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΤΑΧΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ SARS-COV-2
ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ Covid19 με PCR
Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved