Χρήσιμες Πληροφορίες

Τιμοκατάλογος

Από 30/03/12, το ΛΗΤΩ συμβάλλεται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.!
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00 στο τηλέφωνο:
210-6902383

 

Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved