Παροχές

Στους ανθρώπους που πιστεύουμε ότι μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση των στόχων του ΛΗΤΩ, προσφέρουμε ένα αξιόλογο και ελκυστικό πακέτο παροχών.

Αυτό περιλαμβάνει:

  • Ανταγωνιστικές οικονομικές αποδοχές, οι οποίες συνδέονται με την απόδοση.
  • Δωρεάν εξετάσεις και νοσηλεία (στη νοσηλεία αποδίδεται μόνο το ποσό που καλύπτει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε όλα τα Νοσοκομεία του Ομίλου Υγεία).

Η κυριότερη όμως παροχή που αποτελεί διαφοροποιό στοιχείο είναι το ανθρώπινο πρόσωπο και η «οικογενειακή ζεστασιά», που απλόχερα το ΛΗΤΩ μοιράζει στο προσωπικό και στους συνεργάτες του.

Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved