Οι Άνθρωποί Μας

Οι άνθρωποι που εργάζονται στο ΛΗΤΩ, διακρίνονται για τον επαγγελματισμό τους, το ομαδικό πνεύμα, το ήθος αλλά και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που έχουν ως προς τους συνανθρώπους μας - ασθενείς και συγγενείς αυτών.

Από την ίδρυση του το ΛΗΤΩ, έχει δεσμευτεί στην ανάδειξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του, μέσω της επιλογής, εκπαίδευσης και αξιολόγησης, αναγνωρίζοντας το ως ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της Εταιρίας.

Σήμερα η Εταιρία απασχολεί συνολικά 258 άτομα έμμισθο προσωπικό και διατηρεί ενεργό δίκτυο 700 περίπου συνεργαζόμενων ιατρών όλων των ειδικοτήτων.

Το έμμισθο προσωπικό κατανέμεται στις διάφορες κατηγορίες ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΣ 2017
Διοικητικό 97
Νοσηλευτικό 161

Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved