Στελέχωση Τμήματος Υπερήχων και Εμβρυομητρικής

Το τμήμα στελεχώνεται από τους εξής ιατρούς:

Σταυρούλα Γεωργακίλα: απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ηρακλείου, διετής εξειδίκευση στην Εμβρυο-Μητρική Ιατρική στο τμήμα Harris Birthright Centre of Fetal Medicine του νοσοκομείου King’s College Hospital του Λονδίνου.

Δήμητρα Κάππου: απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ηρακλείου, MSc, PhD. Τριετής εξειδίκευση στην Εμβρυο-Μητρική Ιατρική στο τμήμα Harris Birthright Centre of Fetal Medicine του νοσοκομείου King’s College Hospital του Λονδίνου και στο τμήμα Fetal Medicine του νοσοκομείου Royal Free Hospital του Λονδίνου.

Κωνσταντίνος Μπασαγιάννης: απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διετής εξειδίκευση στην Εμβρυο-Μητρική Ιατρική στο Εμβρυομητρικής Ιατρικής της Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα.

Στέφανος Παπαδόπουλος: απόφοιτος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, MD, Diploma in Fetal Medicine, διετής εξειδίκευση στην Εμβρυομητρική Ιατρική στο τμήμα Harris Birthright Centre of Fetal Medicine του νοσοκομείου  King’s College Hospital του Λονδίνου. Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο Τμήμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Γυναικολογικών Υπερήχων της Γ' Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Π.Γ.Νοσοκομείο "Αττικόν".

Αθανάσιος Πιλάλης: απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, MD, Diploma in Fetal Medicine, τριετής εξειδίκευση στην Εμβρυο-Μητρική Ιατρική στο Εμβρυομητρικής Ιατρικής της Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα και στο τμήμα Harris Birthright Centre of Fetal Medicine του νοσοκομείου  King’s College Hospital του Λονδίνου.

Αθηνά Σούκα: απόφοιτος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, MD, Diploma in Fetal Medicine, πενταετής εξειδίκευση στην Εμβρυο-Μητρική Ιατρική στο τμήμα Harris Birthright Centre of Fetal Medicine του νοσοκομείου  King’s College Hospital του Λονδίνου.

Ιωάννα Τσουμπού: απόφοιτος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, MSc, PhD, MRCOG, CCT (UK), Diploma in Fetal Medicine, διετής εξειδίκευση στην Εμβρυο-Μητρική Ιατρική στο τμήμα Harris Birthright Centre of Fetal Medicine του νοσοκομείου King’s College Hospital του Λονδίνου. Επίσης, έχει εξειδικευθεί για ένα έτος στη γυναικολογική υπερηχογραφία και στην υπερηχογραφική εξέταση στην αρχόμενη κύηση, στο αντίστοιχο τμήμα του νοσοκομείου King’s College Hospital του Λονδίνου.

Ευθύμιος Φάρος: απόφοιτος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διετής εξειδίκευση στην Εμβρυο-Μητρική Ιατρική στο τμήμα Harris Birthright Centre of Fetal Medicine του νοσοκομείου  King’s College Hospital του Λονδίνου.

Παναγιώτης Φωτεινόπουλος: απόφοιτος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, MD, MSc, διετής εξειδίκευση στην Εμβρυο-Μητρική Ιατρική και Τρισδιάστατη Υπερηχογραφία στο FMF Γερμανίας, Krankenhaus Nordwest της Φρανκφούρτης καθώς και στο τμήμα Εμβρυο-μητρικής Ιατρικής της Ά Πανεπιστημιακής Κλινικής ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα από τη θέση του Πανεπιστημιακού Υποτρόφου.

 

Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved