Το μαιευτικό υπερηχογράφημα

Οι υπέρηχοι είναι ακουστικά κύματα και χρησιμοποιούνται στην ιατρική τα τελευταία 30 χρόνια για την απεικόνιση διαφόρων εσωτερικών οργάνων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ότι οι υπέρηχοι μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο έμβρυο.

Τα περισσότερα παιδιά είναι υγιή, ωστόσο περίπου 1-2 στα 100 παιδιά γεννιούνται με κάποια σοβαρή ανωμαλία ή πνευματική καθυστέρηση. Με το υπερηχογράφημα μπορούμε να διαγνώσουμε περίπου το 70% των σοβαρών ανωμαλιών. Επίσης παίρνουμε πληροφορίες για την ανάπτυξη του εμβρύου, τη θέση του πλακούντα και γενικά για την υγεία του εμβρύου.

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος γίνεται με βάση το πρωτόκολλο υπερηχογραφικής εξέτασης της Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής (www.embryomitriki.gr

Συνίσταται να γίνονται 6 βασικά υπερηχογραφήματα:

Σε περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα στη μητέρα ή στο έμβρυο μπορεί να χρειασθεί πολύ συχνότερος υπερηχογραφικός έλεγχος, ανάλογα με τις ανάγκες.

Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved