Στελέχωση Τμήματος Γυναικολογικών Υπερήχων

Το τμήμα στελεχώνεται από τους εξής ιατρούς:

Σταυρούλα Γεωργακίλα: απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ηρακλείου, διετής εξειδίκευση στην Εμβρυο-Μητρική Ιατρική στο τμήμα Harris Birthright Centre of Fetal Medicine του νοσοκομείου King’s College Hospital του Λονδίνου.

Γρηγόριος Δερδελής: απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Semmelweis Βουδαπέστης, με τριετή εξειδίκευση στους γυναικολογικούς υπερήχους και στην αρχόμενη κύηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου - University College Hospital. Κατέχει θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Βασιλική - Αρετή Μαρίτσα: απόφοιτη Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,MSc, Diploma In Fetal Medicine,διετής εξειδίκευση στην Εμβρυο-Μητρική Ιατρική στο τμήμα Harris Birthright Centre του νοσοκομείου King’s College Hospital του Λονδίνου. Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Υπερήχων και Εμβρυομητρικής Ιατρικής της Ά Πανεπιστημιακής Κλινικής ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο "Αλεξάνδρα".

Κωνσταντίνος Μπασαγιάννης: απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διετής εξειδίκευση στην Εμβρυο-Μητρική Ιατρική στο Εμβρυομητρικής Ιατρικής της Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα.

Στέφανος Παπαδόπουλος: απόφοιτος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, MD, Diploma in Fetal Medicine, διετής εξειδίκευση στην Εμβρυομητρική Ιατρική στο τμήμα Harris Birthright Centre of Fetal Medicine του νοσοκομείου  King’s College Hospital του Λονδίνου. Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο Τμήμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Γυναικολογικών Υπερήχων της Γ' Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Π.Γ.Νοσοκομείο "Αττικόν".

Αθανάσιος Πιλάλης: απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, MD, Diploma in Fetal Medicine, τριετής εξειδίκευση στην Εμβρυο-Μητρική Ιατρική στο Εμβρυομητρικής Ιατρικής της Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα και στο τμήμα Harris Birthright Centre of Fetal Medicine του νοσοκομείου  King’s College Hospital του Λονδίνου.

Αθηνά Σούκα: απόφοιτος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, MD, Diploma in Fetal Medicine, πενταετής εξειδίκευση στην Εμβρυο-Μητρική Ιατρική στο τμήμα Harris Birthright Centre of Fetal Medicine του νοσοκομείου  King’s College Hospital του Λονδίνου.

Ιωάννα Τσουμπού: απόφοιτος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, MSc, PhD, MRCOG, CCT (UK), Diploma in Fetal Medicine, διετής εξειδίκευση στην Εμβρυο-Μητρική Ιατρική στο τμήμα Harris Birthright Centre of Fetal Medicine του νοσοκομείου King’s College Hospital του Λονδίνου. Επίσης, έχει εξειδικευθεί για ένα έτος στη γυναικολογική υπερηχογραφία και στην υπερηχογραφική εξέταση στην αρχόμενη κύηση, στο αντίστοιχο τμήμα του νοσοκομείου King’s College Hospital του Λονδίνου

Ευθύμιος Φάρος: απόφοιτος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διετής εξειδίκευση στην Εμβρυο-Μητρική Ιατρική στο τμήμα Harris Birthright Centre of Fetal Medicine του νοσοκομείου  King’s College Hospital του Λονδίνου.

 

Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved