Θέσεις Εργασίας

Το ΛΗΤΩ επιθυμεί να προσλάβει άτομα στην εξής θέση εργασίας:

  • Τεχνολόγος Ακτινολόγος
  • Νοσηλευτής/τρια (ΑΕΙ, ΤΕΙ)

ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
Μουσών 7-13, 115 24, ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλ: 2106902415,
Fax: 2106902416
e-mail: info@leto.gr

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Απάντηση θα λάβουν μόνο οι καταλληλότεροι υποψήφιοι, οι οποίοι και θα ειδοποιηθούν για προσωπική συνέντευξη.

Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved