Χρήσιμες Πληροφορίες

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δέσμευσή μας αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητας και η διαρκής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Η Διοίκηση του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ και το προσωπικό παραμένουν στη διάθεσή σας επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, εικοσιτέσσερις (24) ώρες το 24ωρο. Για οποιοδήποτε θέμα ανακύψει κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα την Προϊσταμένη του Ορόφου σας.

Όλοι οι ασθενείς αλλά και οι συνοδοί-επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τα σχόλια/παράπονά τους και να αναμένουν απάντηση από τα αρμόδια στελέχη, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα σχολίων/παραπόνων που βρίσκεται σε κάθε όροφο του μαιευτηρίου.

Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved