Χρήσιμες Πληροφορίες

Τράπεζα Γάλακτος

Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ θα σας δοθούν όλες οι απαραίτητες συμβουλές και πληροφορίες για το πώς να αποθηκεύσετε το μητρικό γάλα σε περίπτωση που εργάζεστε ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο (προσφέρεται και γραπτό έντυπο).
Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved