Χρήσιμες Πληροφορίες

Έλεγχος Ακοής Νεογνών

Η βαρηκοία είναι η συχνότερη πάθηση των αισθητηρίων οργάνων που εμφανίζεται στα νεογνά. Οφείλεται σε διάφορα γνωστά αίτια, όπως λοιμώξεις, ωτοτοξικά φάρμακα, κληρονομικά, κ.ά. Πολλές φορές, όμως, το αίτιο παραμένει άγνωστο. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες που αφορούσαν σε πληθυσμούς νεογνών που νοσηλεύθηκαν σε μονάδες Εντατικής Νοσηλείας αλλά και σε νεογέννητα παιδιά χωρίς κάποιο εμφανές πρόβλημα υγείας, η συχνότητα της νεογνικής βαρηκοίας υπολογίσθηκε ότι κυμαίνεται μεταξύ 0,5 και 4 ανά 1000 γεννήσεις.

Ο έλεγχος (screening) ακοής, που πραγματοποιείται με επιτυχία και στο Μαιευτήριο «Λητώ» από το 2003, συμβάλλει στην όσο το δυνατόν συντομότερη αντιμετώπιση της βαρηκοίας σε νεογέννητα παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνονται πολύ σοβαρά προβλήματα στην εξέλιξη της ομιλίας και στην ψυχοσωματική ισορροπία των παιδιών.

Τα τελευταία χρόνια είναι δυνατή η εντόπιση νεογνών με πιθανή βαρηκοία, από τις πρώτες κιόλας ημέρες της ζωής τους, με μία μέθοδο που ονομάζεται Ανίχνευση Ωτοακουστικών Εκπομπών. Η μέθοδος έχει μεγάλη αξιοπιστία, είναι γρήγορη και ασφαλής και δεν προκαλεί κάποια ενόχληση στο νεογνό. Σε περίπτωση αποτυχίας της εξέτασης, ο έλεγχος συμπληρώνεται με την καταγραφή των ακουστικών προκλητών δυναμικών, έτσι ώστε το τελικό πόρισμα να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστο.

Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved