Ανθρώπινο Δυναμικό

Η προστιθέμενη αξία του ΛΗΤΩ, που μας δίνει το προβάδισμα και μας διαφοροποιεί έναντι των άλλων αντίστοιχων οργανισμών, είναι οι άνθρωποι που εργάζονται σε εμάς.

Το ΛΗΤΩ ένας διευρυνόμενος οργανισμός υπηρεσιών υγείας που εξειδικεύεται στην παροχή φροντίδας υψηλών προδιαγραφών στην γυναίκα, στην μητέρα και το παιδί, «αγκαλιάζει» τους εργαζομένους του προσφέροντας τους ένα σύγχρονο και δημιουργικό περιβάλλον, όπου μπορούν να επιτύχουν επαγγελματικά.

Έχοντας σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας υψηλού επιπέδου, η Διοίκηση του ΛΗΤΩ προσελκύει με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές επιλογής, στελέχη υψηλών προδιαγραφών, τα οποία με συνεχή εκπαίδευση καθιστά την «αιχμή του δόρατος» στην σύγχρονη επαγγελματική αντίληψη και τα αξιοποιεί μετατρέποντας την πληρέστατη κατάρτιση τους, προς όφελος της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved