Χρήσιμες Πληροφορίες

Εξωτερικά Ιατρεία

Στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες μιας σοβαρής παρουσίας στον ευαίσθητο χώρο της υγείας, το Λητώ συμβάλλει δυναμικά μαζί με όλα τα υπάρχοντα τμήματα στην επιτυχή παροχή υψηλής προληπτικής και διαγνωστικής ιατρικής στην ενδονοσοκομειακή, και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

Το Μαιευτηρίο Λητώ διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς και εκτελούνται με απόλυτη αξιοπιστία και οι πλέον εξιδικευμένες εξετάσεις, όπως Αιματολογικές, Μικροβιολογικές, Προγεννητικός έλεγχος:

 • Υπερηχογράφημα άνω κάτω κοιλίας (*)
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς (*)
 • Triplex καρωτίδων και αγγείων τραχήλου (*)
 • Triplex φλεβών και αρτηριών κάτω άκρων (*)
 • Ακτινογραφία Θώρακος
 • Καρδιογράφημα
 • Καρδιολογική εξέταση
 • Triplex (*)
 • Test Pap
 • Εξέταση για το HPV
 • Τοποθέτηση σπειράματος
 • Γυναικολογική εξέταση
 • Παθολογική εξέταση (*)
 • Περιποίηση τραύματος
 • Χορήγηση φαρμάκων σε ενέσιμη μορφή
 • Μαιευτική εξέταση (ακρόαση παλμών, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, μέτρηση βάρους)
 • Καλλιέργεια ούρων, κολπικών υγρών
 • Ιατρείο κήλης

Οι εξετάσεις με (*) πραγματοποιούνται από τις 10:00πμ έως τις 14:00μμ.

Ο προληπτικός έλεγχος της υγείας CΗΕCΚ UP κατά τακτά χρονικά διαστήματα θεωρείται επιβεβλημένος γιατί συμβάλλει στην πρώιμη διάγνωση ενδεχομένων παθολογικών καταστάσεων, οπότε μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στη θεραπεία τους.

ΤΗΛ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΡΑΝΤΕΒΟΥ

2106902100 - 2106902199

Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved