Χρήσιμες Πληροφορίες

Προληπτικός έλεγχος νεογνών

Σε όλα τα νεογνά πραγματοποιείται Προληπτικός Έλεγχος για:

  • Συγγενή υποθυρεοειδισμό
  • Φαινυλκετονουρία
  • Έλλειψη του ενζύμου G-6-PD σύμφωνα με οδηγία του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιόυ και του Υπουργείου Υγείας.

Επιπλέον, κατά την παραμονή του παιδιού σας στο Μαιευτήριο, ελέγχονται:

  • Η ομάδα αίματος & Rhesus
  • Το ένζυμο G-6-PD με ποσοτικό προσδιορισμό.

Προαιρετικός Έλεγχος Νεογνών:

Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved