Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΛΗΤΩ Α.Ε., έτσι όπως προέκυψε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10/01/2020, έχει ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Κωνσταντίνος Μαυρέλος Πρόεδρος Δ.Σ.
Ανδρέας Καρταπάνης Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Λεωνίδας Παπαδόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος
Ελπιδοφόρος Δουράτσος Μέλος Δ.Σ.
Δημήτρης Καλαμπόκης Μέλος Δ.Σ.
Ευστράτιος Κιρμουτσέλης Μέλος Δ.Σ.
Σέργιος Σταμπουλούς Μέλος Δ.Σ.
Δημήτριος Σύρμας Μέλος Δ.Σ.
Ιωάννης Τζάνος Μέλος Δ.Σ.
Νασάτ Τζιμπάρας Μέλος Δ.Σ.
Βασίλειος Φιακάς Μέλος Δ.Σ.
Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved