Όραμα

14 Ιουνίου 1970, το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ γεννιέται με όραμα τη δημιουργία μιας Πρότυπης Μαιευτικής, Γυναικολογικής Μονάδας, με ανθρώπινο πρόσωπο, που θα προσέφερε στην Ελληνίδα σωστή διάγνωση, θεραπεία και θαλπωρή σε ένα από τα πλέον οργανωμένα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.

Οι εμπνευστές του, ένα επιτελείο ήδη καταξιωμένων ιατρών γυναικολόγων κατάφεραν να δημιουργήσουν μια σύγχρονη νοσηλευτική μονάδα, που έμελλε να αποτελέσει το τέλειο «εργαλείο», για την παροχή φροντίδας υψηλών προδιαγραφών στη γυναίκα, τη μητέρα και το παιδί.

Με το πέρασμα των χρόνων πολλοί νέοι Μαιευτήρες - Γυναικολόγοι εντάχθηκαν στην οικογένεια του Λητώ, χαρίζοντας επιστημονική "φρεσκάδα" και ανανέωση τόσο στο ιατρικό δυναμικό, όσο και στις ιατρικές διαδικασίες και τα πρωτόκολλα της κλινικής. 

Οι αρχές στις οποίες βασίστηκαν οι ιδρυτές του ΛΗΤΩ και οι οποίες με συνέπεια ακολουθούνται μέχρι σήμερα είναι: 

  • Η αντιμετώπιση της κάθε επιτόκου / ασθενούς από το έμπειρο ιατρικό δυναμικό και το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, ως μοναδικού και ξεχωριστού περιστατικού, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης και σεβασμού. Για το λόγο αυτό μάλιστα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη σωστή επιλογή προσωπικού που στελεχώνει όλα τα τμήματα, ώστε να ταιριάζει στην κουλτούρα της κλινικής. 
  • Η αξιοποίηση και εφαρμογή της πλέον προηγμένης τεχνολογίας και μεθοδολογίας στους τομείς της μαιευτικής, γυναικολογίας και χειρουργικής και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού γύρω από τα νέα δεδομένα της ιατρικής επιστήμης και της τεχνολογίας.
  • Η δημιουργία και διατήρηση ενός περιβάλλοντος οικογενειακού χαρακτήρα, στο οποίο όλοι οι νοσηλευόμενοι να νιώθουν την ασφάλεια που επιζητούν, μέσα από την προσωπική φροντίδα και το αληθινό ενδιαφέρον για κάθε ασθενή, πρωτίστως ως άνθρωπο και δευτερευόντως ως ιατρικό περιστατικό.

Η αναγνώριση και επιβεβαίωση που λαμβάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, όσον αφορά στο υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών, τόσο από τους συνεργάτες ιατρούς μας, όσο και από τους πελάτες μας, ενδυναμώνει τις προσπάθειες μας για συνεχή φροντίδα και προσφορά στη νοσηλευόμενη μητέρα και γυναίκα, και φυσικά στο νεογνό.

Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved