Εξοπλισμός

Το Λητώ πιστό στις εξελίξεις της Ιατρικής και της Τεχνολογίας προχωρά συνεχώς στην αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού του εξοπλισμού.

Χειρουργείο

Πλήρως ψηφιακή αίθουσα OR1: πρόκειται για μία αίθουσα η οποία δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης λαπαροσκοπικών επεμβάσεων, με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα σε πολύ μικρότερο χρόνο. Έτσι ως αποτέλεσμα έχουμε μικρότερη ταλαιπωρία των ασθενών και συνοδών. Επίσης έχουμε πλήρη καταγραφή και αποθήκευση όλης της επέμβασης αλλά και λήψη φωτογραφιών σε ψηφιακή μορφή καθώς και δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων.

Κέντρο Μαστού

  • Ψηφιακός Μαστογράφος: G.E.Senographe Essential
  • Έγχρωμος Υπερηχοτομογράφος: G.E. LOGIQ S8 με XDclear

Ακτινολογικό

  • Ακτινοδιαγνωστικό Σύστημα: G.E. Precision RX/i

Δερματολογικό

  • Μηχάνημα Laser Αποτρίχωσης: CANDELA - GENTLELASE MGL

Υπέρηχοι

  • Έγχρωμος Υπερηχοτομογράφος 4D: VOLUSON 730 EXPERT
  • Έγχρωμος Υπερηχοτομογράφος 4D: VOLUSON E8 EXPERT BTO8
  • Έγχρωμος Υπερηχοτομογράφος 4D: VOLUSON 730 PRO V
Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved