Χρήσιμες Πληροφορίες

Οφθαλμολογικός Έλεγχος Νεογνών

Η όραση αποτελεί τη σημαντικότερη ίσως αίσθηση του ανθρώπου, καθώς μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε άμεσα το περιβάλλον και να αλληλεπιδρούμε με αυτό. Για να είναι όμως αυτό δυνατό θα πρέπει τα μάτια να είναι σε άριστη κατάσταση από την πρώτη κιόλας στιγμή της ζωής μας. Στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ πραγματοποιείται προληπτικός οφθαλμολογικός έλεγχος των νεογνών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη των οφθαλμών κατά την ενδομήτριο ζωή έγινε χωρίς προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχονται τόσο το πρόσθιο ημιμόριο (κερατοειδής, ίριδα, φακός) όσο και ο βυθός (οπτικό νεύρο, αμφιβληστροειδής) για πιθανές ανωμαλίες της διάπλασης (π.χ. μικροφθαλμία, κολοβώματα) ή συγγενείς βλάβες (π.χ. συγγενής καταρράκτης). Όσο νωρίτερα διαπιστωθεί μία βλάβη, τόσο μεγαλύτερα είναι τα ποσοστά επιτυχίας μιας πιθανής θεραπευτικής παρέμβασης. Για παράδειγμα, ένας πυκνός συγγενής καταρράκτης θα πρέπει να χειρουργείται μέσα στις πρώτες εβδομάδες ζωής του νεογνού αλλιώς είναι μεγάλος ο κίνδυνος αμβλυωπίας ("τεμπέλικο μάτι"). Ειδικότερα για τα πρόωρα νεογνά χαμηλού βάρους γέννησης, ο οφθαλμολογικός έλεγχος με βυθοσκόπηση είναι απαραίτητος λόγω του κινδύνου ανάπτυξης μιας πάθησης που καλείται "αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας", η οποία θα πρέπει να ανιχνευτεί νωρίς και να παρακολουθείται ώστε, όταν χρειαστεί, να αντιμετωπίζεται έγκαιρα με εφαρμογή laser.

Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved