Τιμοκατάλογος

Κατηγορία Υπηρεσία
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ γ-GT
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΟΥΡΙΑ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΓΛΥΚΟΖΗ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΝΕΟΓΝΟΥ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΚΑΛΙΟ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΦΩΣΦΟΡΟΣ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΟΞΙΝΟΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΜΥΛΑΣΗ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ SGOT (AST)
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ SGPT (ALT)
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ LDH
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ (TIBC)
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ (CLEARANCE)
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΣ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ CPK
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGG
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGA
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGM
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΟΥΡΑ ΓΙΑ BENCE-JONES
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ G-6-PD (ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ ΤΗΣ 6 ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΓΛ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C3
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ RA TEST (ΠΟΣΟΤΙΚΟ)
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ C.R.P.
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ (A.S.T.O.)ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗΣ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C4
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HbA1c)
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΥΡΩΝ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Α1
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Β
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΥΡΩΝ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ)
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ Β2- ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ LP(a) - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ a
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΟΥΡΩΝ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ VLDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ 24h
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24h
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΓΛΥΚΟΖΗ 0' min
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΓΛΥΚΟΖΗ 30' min
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΓΛΥΚΟΖΗ 60' min
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΓΛΥΚΟΖΗ 90' min
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΓΛΥΚΟΖΗ 120' min
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΓΛΥΚΟΖΗ 180' min
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ CMV IGG AVIDITY
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ/ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ
ΟΥΡΟΧΗΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΟΥΡΟΧΗΜΙΚΟ ΣΑΚΧΑΡΟΝ ΟΥΡΩΝ
ΟΥΡΟΧΗΜΙΚΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΟΥΡΟΧΗΜΙΚΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΟΥΡΟΧΗΜΙΚΟ A.P.T TEST
ΟΥΡΟΧΗΜΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΟΥΡΟΧΗΜΙΚΟ ROTA ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΟΥΡΟΧΗΜΙΚΟ ΑΔΕΝΟΪΟΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α/Α ΘΩΡΑΚΟΣ F ή P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α/Α ΘΩΡΑΚΟΣ F+P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α/Α ΚΡΑΝΙΟΥ F+P 2F
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α/Α ΚΡΑΝΙΟΥ F ή P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α/Α ΠΑΡΑΡΙΝΙΩΝ ΠΡ/ΡΙΝΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α/Α ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΦΙΠΠΙΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α/Α ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ F ή P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α/Α ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗ F+P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α/Α ΑΓΚΩΝΟΣ F+P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α/Α ΩΜΟΥ F+P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α/Α ΠΟΔΩΝ F+P 2F
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α/Α ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΣΧΙΩΝ F 1F
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α/Α ΙΣΧΙΟΥ F ή P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α/Α ΓΟΝΑΤΟΣ F+P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α/Α ΓΟΝΑΤΟΣ F ή P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α/Α ΚΝΗΜΗΣ F+P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α/Α ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ F ή P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α/Α ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ F+P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ A.M.Σ.Σ. F+P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ A.M.Σ.Σ. F+P+3/4
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Θ.Μ.Σ.Σ. F+P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Ο.Μ.Σ.Σ. F+P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α/Α ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ ΚΟΚΚΥΓΟΣ P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α/Α ΚΟΙΛΙΑΣ ΟΡΘΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΣΤΕΡΟΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α/Α ΙΣΧΙΟΥ F+P 2F
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α.M.Σ.Σ F ή P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Θ.Μ.Σ.Σ: F ή P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Ο.Μ.Σ.Σ. F ή P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΩΜΟΥ F ή P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΩΜΟΥ ΕΣΩ-ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ F H ΑΞΟΝΙΚΗ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΟΣ F
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ F ή P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΓΚΩΝΟΣ F ή P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ F ή P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ F ή P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ F ή P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ F+P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΗΡΙΑΙΟΥ F ή P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΗΡΙΑΙΟΥ F+P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΝΗΜΗΣ F ή P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ F ή P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΤΕΡΝΟΥ F ή P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α/Α ΓΟΝΑΤΩΝ ΑΜΦΩ F/P
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α/Α ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ ΚΟΚΚΥΓΟΣ F
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α/Α ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΚΕΚΛΗΜΕΝΗ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΕΓΧΡΩΜΟ DOPPLER-TRIPLEX ΦΛΕΒΩΝ ΚAΤΩ ΑΚΡΩ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΟ DOPPLER ΟΣΧΕΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΔΙΑΚΟΛΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΠΛΗΝΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛ.ΚΥΣΤΕΩΣ-ΧΟΛΗΦΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛ.ΚΥΣΤΕΩΣ-ΠΑΓΚΡΕ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ-ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ-ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ-
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΕΓΧΡΩΜΟ DOPPLER-TRIPLEX ΦΛΕΒΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ YΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΧΟΛ.ΚΥΣΤΕΩΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ Τοποθέτηση Οδηγού με υπερηχογραφική Καθο
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΛΛΑΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ + 4D
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡ/ΜΑ DOPPLER ΓΥΝΑΙΚΟΛ. + 4D
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦ/ΣΙΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΩΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΙΘΙΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSACKIE
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (AMA)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ASMA (ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ )
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ SACE (ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΑ CARBAMAZEPINE(TEGRETOL)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ 10ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙ-ΕΝΑ(ΕΚΧΥΛΙΣΙΜΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙ-RO
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙ-LA
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙ-SM
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ SCL-70
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ PARVO B19 (IgG - IgM)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΡΟΥΛΟΠΛΑΣΜΙΝΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α1 ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ APCA (ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Σ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙ-RNP
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΡΕΠΟΝΗΜΙΚΑ Abs (EIA IGG & IGM) & TPPA
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΙΣΤΟΝΩΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ (IGG & IGM)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΔΟΜΥΙΟΥ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Anti Jo1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ D (IgD)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΞΑΛΙΚΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΙΤΡΙΚΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΑ ANGORON (ΑΜΙΟΔΑΡΟΝΗ)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΙΠΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1.25 ΔΙΥΔΡΟΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗ D3
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 17 ΚΕΤΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΟΥΡΩΝ 24ωρου
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ (h
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ANTI-CCP
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ OSTEOMARK ΟΥΡΩΝ (NTX)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜATA ΙΛΑΡΑΣ IGG
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜATA ΙΛΑΡΑΣ IGM
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ VITAMIN A
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΕ C1 ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C1q
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ECHO IgG
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ECHO IgM
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣ.BORRELIA BURGDORFERI(LYME) IgG
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣ.BORRELIA BURGDORFERI(LYME) IgM
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBACTER PYLORI IgA
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBACTER PYLORI IgG
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBACTER PYLORI IgM
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Listeria monocytogenes IgG
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΑ AMPICILLIN
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ.
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΛΙΑΔΙΝΗΣ IgG
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΛΙΑΔΙΝΗΣ IgΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgA
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 11-ΔΕΟΞΥΚΟΡΤΙΖΟΛΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ANTIMULLERIAN HORMONE (AMH)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ INHIBIN B (ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗ B)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ SCC
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΜΙΝΟΞΕΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΜΙΝΟΞΕΟΓΡΑΜΜΑ ΟΥΡΩΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (DHEA)ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΟΞΕΑ ΟΥΡΩΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΣΤΕΟΜΑΡΚ ΟΡΟΥ (NTX TEST)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΟ ΟΞΥ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TPS (TISSUE SPECIFIC ANTIGEN)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΛΗΝΙΟ ΟΡΟΥ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΟΛΙΚΑ ΟΞΕΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΥΤΙΑΚΟΥ ΙΟΥ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΓΑΛΑΚΤΟΓΟΝΟ (HPL)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ DHTESTO - ΔΕΥΔΡΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ca 50 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ MCA (ΒΛΕΝΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Vasopressin, ADH - ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ EPO - ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CA 72-4 - ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TPA - ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Gastrin - ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΑΣΤΡΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΡΙΝΕΣ IgΜ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΡΙΝΕΣ IgG
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ uFCort - ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5-ΥΔΡΟΞΥ-ΙΝΔΟΛΟ-ΟΞEΙΚΟ ΟΞΥ (5-ΗΙΑΑ)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τ3 RU (FTI)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΑΛΚΟΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΛΔΟΛΑΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΥΚΗΤΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΟΥ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΟΣ IGG-IGM
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗ B6
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ ΟΞ.Φ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΙΣΤΡΟΝΗ Ε1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CTX (CROSS LAPS ΑΙΜΑΤΟΣ)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΟΥΡΩΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ VITAMIN K.
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ IgG-IgM
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TRILEPTAL (OXCARBAZEPIN)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΟΝΗΣ ΕΛΙΚΑΣ DNA (anti
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ LDH ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ β2-μικροσφαιρίνη ουρων
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ Ε3
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΥΚΟΡΟΥΝΙΔΙΟ ΤΗΣ 3α ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗΣ (3
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ 4
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ VMA (ΒΑΝIΛΜΑΝΔΕΛΙΚΟ ΟΞΥ) ΟΥΡΩΝ 24h
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗ (ΤΡΑΝΣΦΕΡΙΝΗ-Tf)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΛΕΥΚΩΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 27-29 (CA 27-29)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΛΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TOXO IGG AVIDITY
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IGA
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ ΘΥΡΟΕΙΔΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜ. ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΣΕΡΙΝ.IgG
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜ. ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΣΕΡΙΝ. IgM
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜ. ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞ. IgG
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜ. ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞ. IgM
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ (GLP)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ NSE ΝΕΥΡΟΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΛΑΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CYFRA 21-1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΕΝΙΝΗ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΥΡΩΝ 24H
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ TSH (TSI)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΑΙΜΑΤ. (ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ, ΝΟΡΑΔΕ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ(ΑΔΡΕΝΑΛ.ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ (CΤ)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 17-OH-PRG ( 17-ΥΔΡΟΞΥ-ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ-C(IGF-1)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ RAST (ΑΝΑ ΟΥΣΙΑ) (1)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ D ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ δ (HDV)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ- ΟΡΘΙΑ ΘΕ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ACTH (ΑΔΡΕΝΟΚΟΡΤΙΚΟΤΡΟΠΟΣ) ΠΡΩΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24Η
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HTLV I & II
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ NEISSER
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ GRAM
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ B KOCH
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Ε.Ν.Υ.
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΣΤ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ CAΜPYLOBACTER
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (TOXIN A+Β) ΑΝΟΣΟΧ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΥΟΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΕΩΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Ταχεία ανίχνευση παθογόνων αναπνευστικού
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΛΑΜΙΔΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥΤΑΡΑ LE
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ MONO-TEST
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ (
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ANTI-TG)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ WIDAL
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ WRIGHT
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ V D R L
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ A N A (ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ R P R
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CMV IgG
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ HIV
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C (HCV)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EPSTEIN BARR (VCA) IgM
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CMV IgM
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgG
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgM
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EPSTEIN BARR (VCA) IgG
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ PR3-ANCA
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ MPO-ANCA
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΙΟΥ RSV (ΑΝΑΠΝΕΥΣΤ.Σ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΓΡΙΠΗΣ Α ΚΑΙ Β (ΤΑΧΕΙΑ)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΟΣ ΖΩΣΤΗΡΟΣ -ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΟΣ ΖΩΣΤΗΡΟΣ -ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ IgG (M. Pneumoniae).
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ IgM (M. Pneumoniae).
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ (GPI) IgG
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ (GPI) IgM
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ (GPI) IgA
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ HSV 1 (Herpes simplex virus 1) IgG
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ HSV 2 (Herpes simplex virus 2) IgG
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ HSV 1(Herpes simplex virus 1) IgM
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ HSV 2 (Herpes simplex virus 2) IgM
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ PAPP-A
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΠΑΤΡΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgA
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ ΙGG
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IGG
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ IGE
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΑ AMIKACIN
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΑ VANCOMYCIN
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ ΙGΜ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IGΜ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΑ PHENYNTOIN
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΑ VALPROID ACID(DEPAKIN)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ HTLV I & II
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ Anti-ds-DNA (ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ CEA - ΚΑΡΚΙΝΟΕΜΒΡΥΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CA 125
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CA 19-9
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ CA 15-3
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ PSA (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ Β-ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ (β-hCG)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ (iPTH)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΦΥΛΙΚΟ ΟΞΥ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΓΟΞΙΝΗΣ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ Τ4 (ΘΥΡΟΞΙΝΗ)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ Τ3 (ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ (FT4)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ (FT3)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ TSH (ΘΥΡΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΕΠΙΦΑ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ FSH (ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ OPMONH)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ LH (ΩΧΡΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (Ε2)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ (PRG)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ DHEA-S ( ΘΕΙΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ Tg (ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ SHBG - ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΤΩΝ ΦΥΛΟΣΥΝΔΕ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ FPSA (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β,ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ(HBsAg)-Α
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β, ΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΟΣ (A
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β , ΑΝΤΙΓΟΝΟ e (HBeAg)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ e (Anti HBe)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΠΡΩΙ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 0' min
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 30' min
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 60' min
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 90' min
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 120' min
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 180' min
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 25 ΥΔΡΟΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗ D
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ AFP (α-ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ Δ4 - ΑΝΔΡΟΣΤEΝΕΔΙΟΝΗ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CORE ΗΠΑΤ. Β IgM (Anti-core I
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM(Anti-HAV IgM
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ Anti HAV( IgM+IgG)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ CK-MB
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΣΤ BNP
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΑ PHENOBARBITAL
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ( Mb ) ΟΡΟΥ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΑ GENTAMYCIN
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙ-ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΚΟ Abs Επαν. Αποβ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙ-ΘΥΕΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ Αbs Επαν. Αποβ.
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ I ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ TNI - HIG
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΜΒΡΥΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΜΒΡΥΟΥ(ΔΙΔΥΜΗ ΚΥΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ Ο.Μ.Σ.Σ.
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ ΙΣΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΕΙΑ ΠΡΟΜΥΕΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ PML-RA
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ AML1-ETOM
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ IGH ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ.ΑΝΑΛ. Β ΜΕΣΟΓ.ΑΝΑΙΜΙΑΣ(ΕΜΒΡ.)-ΠΡΟΓΕΝ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΟΙΟΣ -CMV ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΟΣ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β-HBV ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΝ V Leiden -FV ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ (M.Tuberculosi
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΟΣ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C-HCV ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΝ ApoE (Apoliprotein E) ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠ. ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV+ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ)
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΕΡΟΙΟΙ/Coxsackie μέ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β.ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΜΕ Real Time-P
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C-ΠΟΣΟΤΙΚΟ Real Time-PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΟΝΟΤΥΠΟΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΟΣ Εpstein-BarrME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ Μ4Εο(inv16) M
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ LEIGIONELLA ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Yersinia με P C R
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G20210 ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΘΡΟΜ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ CHLAMYDIA PNEUMONIA ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ CHLAMYDIA TRACHOMATIS ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ KRAS ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΕΞΩΝΙΑ 1/2 ( CODON 12/1
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ PNEUMOCYSTIS CARINII ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΙΜΟΧΡΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ASPERGILLUS FUMIGATUS ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Alpha-1 Aντιθρυψίνη ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΑΡΚΩΜΑ EWING ΜΕ RT-PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ (HSV 1,2) ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ.ΕΛ.ΓΙΑ ΘΡ.2 ΥΠΕΡΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΕΜΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ BRUCELLA ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Leishmania με PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ CANDIDA ME PCR (albicans, glabrata, para
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ DNA
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ M.paratuberculosis ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ tb ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ HUNTIΝGTON ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE/BECKER ΜΕ PCR (
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΜΕ PCR(FMF) (με sequ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΝΩΤΙΑΙΑ ΜΥΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ (SMA) TYΠΟΥ Ι/ΙΙ/Ι
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ c-KIT METAΛΛΑΞΕΙΣ ΕΞΩΝΙΑ 9/11/13/17 sequ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ HMSN ΜΕ PCR (CMT1a -PMP22 διπλασιασμός/
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΟΣ ΕΡΠΗΤΑΣ ΖΩΣΤΗΡΑΣ ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ CETP ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Tropheryma.Whippleii με PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΠΗΤΑΣ 8(HHV-8) ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΒΟΙΟΣ 19 ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ GLEEVEC ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ SEQUENCING (RNA
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Polyoma ιός BK ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟ RET (ΕΞΩΝΙΑ 8/10/11/13/14/15
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΟΥ HNPCC πλήρες sequencing
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΜΕ PCR (με sequencing)
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ BRCA1 -ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΟΝΩΤΙΑΙΑ ΑΤΑΞΙΑ-ΠΑΚΕΤΟ ME PC
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΟΝΙΔΙΟ ΜΥΗ (ΕΞΩΝΙΑ 7/13) sequencing
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΟ P53
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ P53
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ CHEK2
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ BRCA2
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ HNPCC
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ APC
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ MOΡ.ΑΝΑΛΥΣΗ Β ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ (με sequencing
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ HIV1 ΠΟΣΟΤΙΚΟ Real Time-PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ HIV1 RT-PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 12 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Θ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ BRAF ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΕΞΩΝΙΑ 11/15 sequencing
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ BORELLIA ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ METAΛΛΑΓΗ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ DPYD*2A ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 5-FLUOR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑ FLT3 ITD ΚΑΙ 835 ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Jak-2 ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ V617F ΠΟΣΟΤΙΚΟ Real Time
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ EGFR ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΕΞΩΝΙΣ 18/19/20/21 sequ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ HLA B-27 ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για ανίχνευση της μετάθεσης BCR/AB
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ BABESIA ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ BCR-ABL
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛ. ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ BCR - ABL ΠΟΣΟΤΙΚ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΔF508
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ GP1a ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΟΙΟΣ -CMV ΜΕ PCR ΠΟΣΟΤΙΚΟ Re
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΔΕΝΟΪΟΙ με PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ HHV ΜΕ PCR-ΤΥΠΟΣ 6 & 7
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ RNA ΕΡΥΘΡΑΣ ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ (Avium Complex
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ HOMINIS ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ PCR (ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΜΥΚΟΠΛ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ PCR(ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΜΥΚΟΠΛΑ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ PCR ΓΙΑ ΕΡΠΗΤΟΙΟΥΣ(
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ PCR ΓΙΑ ΕΡΠΗΤΟΙΟΥΣ(
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕ PCR (U/U,
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΟΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ Α,Β - H1N1
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ LISTERIA ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ.ΑΝΑΛΥΣΗ Β ΜΕΣΟΓ.ΑΝΑΙΜΙΑΣ (ΑΤΟΜΟ) MEP
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ(ΑΤΟΜΟ) ME
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ SCREENING ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ (ΖΕΥΓΟΣ) (τι
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ.ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΝΟΚΥΣ.ΝΟΣΟΥ ΕΜΒΡΥ-ΠΡΟΓΕΝ. Δ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΥ Χ ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ PRADER-WILLI/ANGELMANN M
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΧΟΝΔΡΟΠΛΑΣΙΑΣ ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝ. ΜΙΚΡΟΕΛΛ & ΜΙΚΡΟΔΙΠΛ. & ΥΠΟΤΕΛ. Α
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝ. ΜΙΚΡΟΕΛΛ & ΜΙΚΡΟΔΙΠΛ. & ΥΠΟΤΕΛ. Α
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ.ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΥΚ.ΝΕΦΡΩΝ ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Υ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤOΣ (ΜΙΚΡΟΕΛ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΥΛΟΥ ΜΕ PCR (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΥΛΟΣΥΝ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ SRY (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ SCREENING ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΡΕΝΟΣ(ΚΑΡΥΟΤΥ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ SCREENING AΡΡΕΝΟΣ+ΑΝΑΛ. ΣΠΕΡΜ (3 ΕΡΠΗΤΟΪ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟ/ΓΕΝ.ΝΟΣ.-ΒΑΣΙΚΗ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟ/ΓΕΝ.ΝΟΣ.-ΕΙΔΙΚΗ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟ/ΓΕΝ.ΝΟΣ.-ΕΙΔΙΚΗ 2
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟ/ΓΕΝ.ΝΟΣ.-ΕΙΔΙΚΗ 3
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ PGD DUCHENNE/BECKER ΜΥΙΚΗΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ HMSN ΜΕ PCR (PMP22, MPZ, GJB1 ΓΟΝΙΔΙΑ S
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΥΟΤΟΝΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ 1 ΜΕ PCR (ΓΟΝΙΔΙΟ DM
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΤΟΧ.ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ 2 ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΤΟΧ.ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ 1 ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ PCR ΠΡΟΓ. ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΜΝΙΟ PCR)
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ A-ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ-afp
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ (ΠΕΡ.ΑΙΜΑ)ME TAIN.G (ΖΕΥΓΟΣ)(
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ G
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ AΠΟΠΤΩΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH ANIXN. YΠΟΤΕΛ. ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH ΑΝΙΧΝ. ΚΕΝΤΡΟΜEΡ.ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH ΕΛΕΓΧΟΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για ανίχνευση της μετάθεσης t(8;21)
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για ανίχνευση της μετάθεσης t(15;17
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για ανίχνευση της μετάθεσης TEL/AM
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για ανιχν./μετ. CBFb/MYH11 (inv(16
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για ανίχνευση ανακ. του γονιδίου ML
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για ανίχνευση έλλειψ. στο χρωμόσωμ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για P16 έλλειψης στο χρωμόσωμα 9[d
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για ανίχν. της έλλειψ. στο χρωμόσω
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για ανίχνευση ανακατάταξης του γονι
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για ανίχνευση της έλλειψης στο χρωμ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για ανίχνευση της μετάθεσης t(11;14
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για ανίχνευση μονοσωμ. ή έλλειψης σ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για ανίχνευση μονοσωμ. ή έλλειψης σ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για ανίχνευση τρισωμίας των χρωμοσω
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH ΓΙΑ MYC [t(8;?)]
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για ανίχνευση τρισωμίας 21
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για ανίχνευση τρισωμίας 13
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για ανίχνευση τρισωμίας 19
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για ανίχνευση τρισωμίας 12
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για ανίχνευση μονοσωμίας Υ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για ανίχνευση τρισωμίας 8
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για ανίχνευση έλλειψης του γονιδίου
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ BcL2-IgH ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ BcL1-IgH ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΟΝΙΔΙΟ NPM1 (Εξώνιο 12) Sequencing
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΟΝΙΔΙΟ CEBPA (Sequencing)
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ BRCA1+BRCA2 (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ/ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ με M
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ RET
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Fc ΥΠΟΔΟΧΕΊΣ (FcγRs) ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ seque
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ PDGFRa ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΕΞΩΝΙΑ 12/18 sequenci
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ PI3K ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΕΞΩΝΙΑ 9/18/20 sequenci
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ PTEN ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ sequencing
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ P16 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ sequencing
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ CYP2C9 ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ WARFARI
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ UGT1A1 ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ IRINOTEC
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ PGS ΑΝΕΥΠΛΟΕΙΔΙΩΝ ME FISH
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ PGD MΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ PGD MΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ KAI ΑΝΤΙΓ. ΙΣΤΟ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ PGD ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE/BECKER ΜΕ PCR (
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ PGD ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑΣ ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ PGD ΝΩΤΙΑΪΑΣ ΜΥΪΚΗΣ ΑΤΡΟΦΙΑΣ (SMA) ME PC
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ PGD ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΜΑRFAN ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ PGD RET (MEN2) ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ PGD FAP (ΟΙΚ.ΠΟΛΥΠ.ΕΝΤΕΡΟΥ) ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ PGD ΓΙΑ HLA ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ PGD ΜΟΝΟΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ PGD ME PCR extra ΒΛΑΣΤΟΜΕΡΙΔΙΟ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ PGS ΑΝΕΥΠΛΟΕΙΔΙΩΝ ME FISH extra ΒΛΑΣΤΟΜΕ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ PGD ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕ ΝEΟ ΚΥΚΛΟ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΔ.HLA ANTIΓ/ΑΠΟΒΟΛΕΣ (ΗLA DQA)
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΥΜΟΥ ΚΥ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΜΙΞΗΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΔΙΣΩΜΙΑΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ CLOSTRIDIUM DIFFICILE ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ.ΕΛ.ΓΙΑ ΣΥΝΔΡ.COSTELLO-ΓΟΝΙΔΙΟ HRAS
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΤ.ΕΛ.ΜΗ ΚΕΤΟΤ. ΥΠΕΡΓΛΙΚΙΝ. ΓΟΝΙΔ. ΑΜ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΤ.ΕΛ.ΜΗ ΚΕΤΟΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΙΝ. GCSH
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΤ.ΕΛ.MAPLE SYRUP URINE DISEASE
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ PFIC3 - ΟΙΚΟΓΕΝ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜ.RHD ME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ.ΕΛ.ΓΙΑ Β ΜΕΣΟΓ.ΑΝΑΙΜΙΑ/ΖΕΥΓΟΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΤΑΓΟΥΣ ΔΟΜΗΣ D.N.A
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΣ-Α' ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝ.ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ.ΕΛΕΓΧ.ΓΙΑ ΣΥΝΔΡ.MUENKE
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ.ΕΛΕΓΧ.ΓΙΑ ΣΥΝΔΡ.CROUZON
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡ. PFEIFFER
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ.ΕΛΕΓΧ.ΓΙΑ ΣΥΝΔΡ. SAETHRE-CHOTZEN
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ.ΕΛΕΓΧ. ΓΙΑ ΚΡΑΝΙΟΜΕΤΩΠΟΡΙΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ.ΕΛΕΓΧ.ΓΙΑ ΣΥΝΔΡ.ΚΡΑΝΙΟΣΥΝΟΣΤΕΩΣΕΙΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ.ΕΛΕΓΧ.ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΝΔΡ.ΚΡΑΝΙΟΣΥΝΟΣΤΕΩΣΕΙ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ.ΕΛ.ΓΛΥΚΟΓΟΝ.ΤΥΠΟΥ Ι-ΓΟΝΙΔΙΟ G6PC
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ.ΓΙΑ ΝΙΕΜΑΝΝ-PICK TYPE C1-ΓΟΝ.NPC1
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ HYD.ECTOD.DYSPL-COUSTON SYNDR.-ΓΟΝ.GJB6
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ.ΕΛ.ΣΥΝΔΡ.TREACHER-COLLINS-ΓΟΝ.TCOF1
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ.ΕΛΕΓΧ.ΓΙΑ ΣΥΝΔΡ.APERT
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ RNA ΙΩΝ ΓΡΙΠΗΣ Α+Β
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝ.ΙΟΥ ΑΝ.ΠΑΠΙΛΩΜ.HPV PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ FABRY
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ NF1 ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΙΝ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΛΑΚΤΟΖΗ(ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΓΛΟΥΤΕΝΗ(ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ MARFAN-FBN
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ COLLAGEN 6 MYOPATHY GENE MUTATION ANALYS
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ COLLAGEN 6 MYOPATHY GENE MUTATION ANALYS
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ K-ras ΕΞΩΝΙΑ 3/4 & N-ras ΕΞΩΝΙΑ 2/3/4 ΜΕ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ BRAF / K-ras/ N-ras μεταλλάξεις
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡKIΝΟΣ ΜΑΣΤOY-ΩΟΘΗΚΏΝ BRCA1+BRCA2 (πλή
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΟΥ HNPCC πλήρες sequencing + M
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΟΥ HNPCC 1 γονίδιο
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΟΥ HNPCC 1 γονίδιο + MLPA
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚ.ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧ. ΕΝΤΕΡΟΥ (ΓΟΝΙΔΙΟ APC)
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ N-ras ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΕΞΩΝΙΑ 2/3/4
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ BORDETTELA PERTUSSIS ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΟΣ EBV ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΜΕ REAL TIME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΩΝ HNPCC
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΟΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ Α,Β - H1N1 - H3N2
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΙΩΝ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ SEQ+ml
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ PNEUMONIAE ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (V Leiden -F
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΟΜΙΛΙΤΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ (ΚΟΝΕΞΙΝΗ 26)
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ & ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΡΙ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΜΟΝ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ-ΠΡΩΤΕΪΝΗ S
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για t(14;16)-IGH/MAF
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για t(4;14)-IGH/FGFR3
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH ΓΙΑ 2p – ALK
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για 4p12-PDGFRA
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για 5p32-PDGFRΒ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για 3p26-EVI 1
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για tris 9
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για 12p13-ETV 6
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για 20,del(20p)
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για tris 22
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για 6,del(6p)-MYB
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για t(6;14)- IGH/CCND3
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για11q13-CCND1
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για t(14;18)-IGH/BCL2
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για t(1;19)-TCF3/PBX1
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για t(2;8)-IGK/MYC
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για t(8;14)-IGH/MYC
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για 18q-MALT1
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για 18q-BCL2
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒ. ΠΡΟΓ. ΕΛΕΓΧ. & ΦΥΛΟ (ΤΡΙΣ. 13,
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒ. ΠΡΟΓ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΟ ΤΡΙΣΩΜΙΕΣ (
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒ. ΠΡΟΓΕΝ. ΕΛΕΓΧ.-ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ.ΑΝΑΛ.ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ FULL(NGS)
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΚ.ΜΑΣΤΟΥ/ΩΟΘΗΚΩΝ BRCA1/BRCA2 FULL(NGS
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ TSC1/TSC2 ΓΙΑ ΟΖΩΔΗ ΣΚΛ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ PGD ΜΕ NGS ΑΝΑ ΒΛΑΣΤΟΜΕΡΙΔΙΟ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ PGD
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΝ MTHFR A 1298C
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ PAPP-A+f-B-HCG
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ a-FP & b-hCG (Α-ΤΕΣΤ)
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για tris 13
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για 1del(1p36)/amp(1p21)
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ SEQUENCING
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ AML/MDS
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ALL
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ CLL
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ - ΠΑΚΈΤΟ 1
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ - ΠΑΚΈΤΟ 2
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH για PLOIDY
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑΣ ΕΠ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΤΟΥ ΠΡΟΪΝΤΩΝ ΑΠΟΒΟΛΗΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GNAK (2 εξώνια)- GNA II(
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηπατιτιδα Ε- Ποσοτικό REAL TIME PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ1
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ + SMA
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΛΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ + S
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH ΓΙΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ ROS1
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ STD PANEL 10 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑ ΜΕ PCR
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΔΕΝΟΪΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Real-Ti
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ & ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΑΝΘΕ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ & ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΑΝΘΕ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡ. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ & ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΑΝΘΕ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH ΓΙΑ t(11;221) EWSR1/FL1
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH ΓΙΑ 18q11 SYT
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH ΓΙΑ 2q11 NMYC
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH ΓΙΑ 1/p13.1/17q23 TP53/MPO
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH ΓΙΑ 1p36/1q25
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH ΓΙΑ 11q23 ATM σε FFPE
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH ΓΙΑ 1p35/1q25 σε FFPE
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ FISH ΓΙΑ 19q13/19p13 σε FFPE
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΤΡΙΩΝ 1 CF85%
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΤΡΙΩΝ 2 CF99%
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΤΡΙΩΝ 3 CF85%
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΤΡΙΩΝ 4 CARRI
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒ. ΠΡΟΓΕΝ. ΕΛΕΓΧ. ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΠΤΙΚΑ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ SCREENING ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΦΕΪΝΗ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ TP-PCR ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ Χ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ CLINICAL EXOME
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ WHOLE EXOME SEQUENCING
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΧΥΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΧΥΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ PGD 2
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ PGD 3
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ιός Polyoma JC- JCV
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ CLINICAL EXOME 1 ΓΟΝΙΔΙΟ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ CLINICAL EXOME 2 ΓΟΝΙΔΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟ PA
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟ PANEL 27 ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ VERAGENE TEST
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Α Β RSV XPERT PCR
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ-ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ (Ηb-Ht)
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ (Δ.Ε.Κ.)
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΥΚΑ-ΤΥΠΟΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ (PLT)
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΧΡΟΝΟΣ ΡΟΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (INR)
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΧΡΟΝΟΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (ΤΚΕ)
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ APTT - ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ D-DIMER TEST
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ ΙΙΙ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΔΟΜΗΣ ΙΝΩΔΟΥΣ/ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ (FD
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΧΙΙ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ VIII
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΙΧ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ VΙΙ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΓ. VON WILLEBRAND-RiCof (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΧΙΙΙ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΓ.VON WILLEBRAND - Ag (ΠΟΣΟΤΙΚΟ)
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ V
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ C
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΕΙΝΗ C
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΕΙΝΗ S
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ Anti-Xa ΓΙΑ ΗΠΑΡΙΝΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΣΤ ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ CORE BIOPSY ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΟ DOPPLER ΜΑΣΤΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΟΓΚΙΔΙΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ U/S
ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΜΑΣΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ Τοποθέτηση Οδηγού υπό Μαστογραφική Καθοδ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΝΤΟΠΙΣΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΕΚΤΟΜΗ ΟΓΚΙΔΙΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟ 20W-25
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ DOPPLER ΚΥΗΣΕΩΣ 2D
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΛΗΨΗ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΠΡΩΙΜΗ ΑΜΝΙΟΚΕΝΤΗΣΙΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΔ.ΡΥΘΜ.ΕΜΒΡ.(NST)
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2D
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΕΞΟΔ.ΧΕΙΡ.ΕΞ.ΕΠΕΜΒ.ΥΠΕΡΗΧ.ΠΑΡΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡ/ΜΑ ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ -NST
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ)+3D
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ ΚΥΗΣΕΩΣ-DOPPLER+3D
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΥΗΣΕΩΣ + 4D
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΜΒΡΥΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ)2D(ΔΙΔΥΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ DOPPLER ΚΥΗΣΕΩΣ 2D(ΔΙΔΥΜΑ)
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΛΗΨΗ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗΣ(ΔΙΔΥΜΑ)
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΠΡΩΙΜΗ ΑΜΝΙΟΚΕΝΤΗΣΙΣ(ΔΙΔΥΜΑ)
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡ.ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΔ.ΡΥΘΜ.ΕΜΒΡ.(NST)(ΔΙΔΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2D(ΔΙΔΥΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ PROFIL(DOPPLER&NST)(ΔΙΔΥΜΑ)
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ)+3D(ΔΙΔΥΜ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ ΚΥΗΣΕΩΣ-DOPPLER+3D(ΔΙΔΥΜΑ)
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΥΠΕΡ/ΜΑ ΒΙΟΦ/ΚΟ ΠΡΟΦΙΛ-NST+4D(ΠΟΛΥΔΥΜΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΠΟΛΥΔΥΜΟΣ)
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΕΡ/ΜΑ ΚΥΗΣΕΩΣ+4D(ΠΟΛΥΔΥΜΟΣ ΚΥΗΣΗ)
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧ. DOPPLER ΩΟΘΗΚΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΛΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved