Στελέχωση Τμήματος Υπερήχων και Εμβρυομητρικής

Το τμήμα στελεχώνεται από τους εξής ιατρούς:

Σταυρούλα Γεωργακίλα: απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ηρακλείου, διετής εξειδίκευση στην Εμβρυο-Μητρική Ιατρική στο τμήμα Harris Birthright Centre of Fetal Medicine του νοσοκομείου King’s College Hospital του Λονδίνου.

Κωνσταντίνος Μπασαγιάννης: απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διετής εξειδίκευση στην Εμβρυο-Μητρική Ιατρική στο Εμβρυομητρικής Ιατρικής της Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα.

Αθανάσιος Πιλάλης: απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, MD, Diploma in Fetal Medicine, τριετής εξειδίκευση στην Εμβρυο-Μητρική Ιατρική στο Εμβρυομητρικής Ιατρικής της Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα και στο τμήμα Harris Birthright Centre of Fetal Medicine του νοσοκομείου  King’s College Hospital του Λονδίνου.

Αθηνά Σούκα: απόφοιτος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, MD, Diploma in Fetal Medicine, πενταετής εξειδίκευση στην Εμβρυο-Μητρική Ιατρική στο τμήμα Harris Birthright Centre of Fetal Medicine του νοσοκομείου  King’s College Hospital του Λονδίνου.

Ηλίας Τρούκης: απόφοιτος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διετής εξειδίκευση στην Εμβρυο-Μητρική Ιατρική στο τμήμα Harris Birthright Centre of Fetal Medicine του νοσοκομείου  King’s College Hospital του Λονδίνου.

Ευθύμιος Φάρος: απόφοιτος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διετής εξειδίκευση στην Εμβρυο-Μητρική Ιατρική στο τμήμα Harris Birthright Centre of Fetal Medicine του νοσοκομείου  King’s College Hospital του Λονδίνου.

Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved