Χρήσιμες Πληροφορίες

Γραφείο δήλωσης νεογνών

Η δήλωση του μωρού σας στο ληξιαρχείο, γίνεται την επόμενη ημέρα της γέννησής του, στο Γραφείο Δήλωσης Νεογνών που βρίσκεται στο ισόγειο του Μαιευτηρίου.
Κατά τη δήλωση, είναι απαραίτητη η παρουσία ενός εκ των 2 γονέων και θα πρέπει να προσκομίζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Οι αστυνομικές ταυτότητες και των 2 γονέων
  • Πρωτότυπη ληξιαρχική πράξη γάμου (με ημερομηνία έκδοσης εντός εξαμήνου)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (με ημερομηνία έκδοσης εντός εξαμήνου)

Στην περίπτωση αλλοδαπών πολιτών απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Το πιστοποιητικό γάμου μεταφρασμένο στα ελληνικά (η μετάφραση θα πρέπει θα πρέπει να είναι εντός εξαμήνου)
  • Διαβατήρια των γονέων

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Δήλωσης Νεογνών, προκειμένου να σας δοθούν όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά με την Δήλωση Γέννησης του μωρού σας.

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-15:00.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2106902383 - 4

(Εσωτερικό τηλέφωνο: 1383 – 1384)

Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved