Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΛΗΤΩ Α.Ε., έτσι όπως προέκυψε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28/04/2011, έχει ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Κωνσταντίνος Μαυρέλος Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Πρόεδρος Δ.Σ.
Ανδρέας Καρταπάνης Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Υγεία Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Λεωνίδας Παπαδόπουλος Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Διευθύνων Σύμβουλος
Ελπιδοφόρος Δουράτσος Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Μέλος Δ.Σ.
Δημήτρης Καλαμπόκης Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Μέλος Δ.Σ.
Ευστράτιος Κιρμουτσέλης Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Μέλος Δ.Σ.
Γεώργιος Σκούρτης Γενικός Διευθυντής Μαιευτηρίου Λητώ Μέλος Δ.Σ.
Νασάτ Τζιμπάρας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Μέλος Δ.Σ.
Βασίλειος Φιακάς Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Μέλος Δ.Σ.
Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved