Fusion Imaging - Πολύτιμη για τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη

Fusion Imaging

Πολύτιμη για τη διάγνωση

του καρκίνου του προστάτη

Γιώργος Π. Ζαχαρόπουλος

Ακτινολόγος, Διευθυντής Τμήματος Γενικών Υπερήχων ΥΓΕΙΑ- ΜΗΤΕΡΑ

Το σύστημα υβριδικής απεικόνισης διορθικού υπερηχογραφήματος και μαγνητικής τομογραφίας (Fusion Imaging) είναι μια καινούργια μέθοδος, ένα νέο τεχνολογικό επίτευγμα, που παρέχει σημαντικές πληροφορίες στον ιατρό. Τι ακριβώς είναι, όμως, και γιατί θεωρείται άκρως σημαντική για τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη;

Τι είναι η υβριδική απεικόνιση (Fusion Imaging);

Με τον όρο «υβριδική απεικόνιση» εννοούμε τις ιατρικές απεικονιστικές εξετάσεις που συνδυάζουν και ενώνουν ταυτόχρονα εικόνες από δύο διαφορετικές μεθόδους απεικόνισης κάποιου οργάνου, ώστε να αυξάνονται τα χρήσιμα διαγνωστικά δεδομένα για διάφορες παθήσεις.

Η πιο γνωστή ως σήμερα υβριδική απεικόνιση είναι η PET/CT, που συνδυάζει εικόνες μιας πολύ ευαίσθητης μεθόδου της πυρηνικής ιατρικής, της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET), με εικόνες αξονικής τομογραφίας (CT).

Τι είναι η υβριδική απεικόνιση (Fusion Imaging) στην υπερηχοτομογραφία;

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη επαναστατική τεχνολογική εξέλιξη στο πεδίο των διαγνωστικών υπερήχων. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί για τη μελέτη διαφόρων οργάνων. Συνδυάζει την αμεσότητα και ευχρηστία της υπερηχοτομογραφίας με την αντικειμενική ακρίβεια των μεθόδων εγκάρσιας απεικόνισης (αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας).

Πώς χρησιμοποιείται η υβριδική απεικόνιση (Fusion Imaging) στην υπερηχοτομογραφία του προστάτη;

Ειδικά για την υπερηχογραφική μελέτη του προστάτη, η μέθοδος συνδυάζει εικόνες διορθικού υπερηχογραφήματος με εικόνες μαγνητικής τομογραφίας του προστάτη. Εισάγονται εικόνες από πρόσφατα προηγηθείσα εξέταση πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας προστάτη σε ένα ειδικά εξοπλισμένο και διαμορφωμένο μηχάνημα υπερήχων.

Με εξειδικευμένο σύστημα ηλεκτρονικής πλοήγησης, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι μοιάζει με τα συστήματα πλοήγησης κατά την οδήγηση (GPS), οι εισαχθείσες εικόνες μαγνητικής τομογραφίας συνδέονται τοπογραφικά με ακρίβεια με τις εικόνες που παράγονται σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπερήχων.

Ο ιατρός μπορεί να αξιολογήσει αναλυτικότερα τις διαγνωστικές πληροφορίες, καθώς δίπλα σε κάθε υπερηχογραφική τομή εμφανίζεται στην οθόνη και η αντίστοιχη τομή της μαγνητικής τομογραφίας στην ίδια ανατομική θέση. Επίσης, όποτε χρειάζεται, οι εικόνες των δύο μεθόδων και για κάθε ανατομική θέση μπορεί να εμφανίζονται επιπροβαλλόμενες η μία επάνω στην άλλη, έτσι ώστε οι πληροφορίες της πολύ ευαίσθητης μαγνητικής τομογραφίας να προβάλλονται πάνω στην εικόνα των υπερήχων.

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα -κατά τη διενέργεια καθοδηγούμενων με υπερήχους βιοψίας προστάτη- να γίνεται με εξαιρετική ακρίβεια και ασφάλεια η τοποθέτηση της βελόνας βιοψίας, καθώς παρέχεται επιπλέον καθοδήγηση από την αντίστοιχη εικόνα της μαγνητικής τομογραφίας.

Γιατί σήμερα θεωρείται αναγκαία η υβριδική απεικόνιση (Fusion Imaging) στην υπερηχογραφική μελέτη του καρκίνου του προστάτη;

Όλοι οι ειδικοί απεικονιστές και οι χειρουργοί ουρολόγοι γνωρίζουν ότι, παρά την εξαιρετική τεχνολογική πρόοδο των μηχανημάτων υπερήχων, το κλασικό διορθικό υπερηχογράφημα του προστάτη εμφανίζει αρκετούς περιορισμούς στην ανίχνευση και των εντοπισμό μερικών καρκίνων του οργάνου.

Κάποιοι καρκίνοι δεν ξεχωρίζουν οπτικά στις εικόνες των υπερήχων από τον παρακείμενο φυσιολογικό προστατικό ιστό. Κάποιοι άλλοι βρίσκονται σε ζώνες του προστάτη που μπορεί ήδη να εμφανίζουν αλλοιώσεις από άλλες καλοήθεις καταστάσεις που μιμούνται οπτικά εστίες καρκίνου.

Η μαγνητική τομογραφία σε σύγκριση με το διορθικό υπερηχογράφημα είναι σε μεγάλο βαθμό πιο ευαίσθητη στον εντοπισμό εστιακών αλλοιώσεων στον προστατικό ιστό και διαθέτει και ειδικά πρωτόκολλα που ξεχωρίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις παρόμοιες εστίες καλοήθων παθήσεων από εστίες καρκίνου με λειτουργικές, και όχι οπτικές, μεθόδους.

Από την άλλη πλευρά, το διορθικό υπερηχογράφημα παραμένει αξεπέραστη μέθοδος για τη λήψη βιοψιών από τις ύποπτες εστίες για οριστική διάγνωση του καρκίνου.

Είναι προφανές επομένως το πλεονέκτημα από την ταυτόχρονη μείξη των εικόνων των υπερήχων με αυτές της μαγνητικής τομογραφίας.

Ποια είναι τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου υβριδικής απεικόνισης (Fusion Imaging) στην υπερηχογραφία του προστάτη;

Από το 2016 που εφαρμόζεται η μέθοδος της υβριδικής απεικόνισης στο Τμήμα Γενικών Υπερήχων του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, διαπιστώθηκε ότι το 33% των περιπτώσεων που διαγνώστηκαν με καρκίνο του προστάτη δεν είχαν ορατά ευρήματα στις εικόνες των υπερήχων, ενώ είχαν ευρήματα στις αντίστοιχες εικόνες της μαγνητικής τομογραφίας που καθοδήγησαν τη διορθική λήψη βιοψίας με τη μίξη των εικόνων των δύο μεθόδων.

Από την τρέχουσα επιστημονική βιβλιογραφία, η υβριδική (Fusion) απεικόνιση αυξάνει τη συχνότητα ανίχνευσης κλινικά σημαντικών καρκίνων, καθοδηγεί τη δειγματοληψία με στόχο τη μείωση των λήψεων από κλινικά μη σημαντικά και χαμηλού κινδύνου νεοπλάσματα. Συμβάλλει, επίσης, στην επιλογή των ασθενών που μπορούν να τεθούν σε πρωτόκολλα συστηματικής παρακολούθησης ή και εντοπισμένης θεραπείας.

Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved