Κρυοσυντήρηση ωαρίων: Πότε ενδείκνυται, ποια τα αποτελέσματα

Κρυοσυντήρηση ωαρίων

Πότε ενδείκνυται,

ποια τα αποτελέσματα

 

Κωνσταντίνος Αντωνίου

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,

Επιστ. Συνεργάτης ΛΗΤΩ

Με την κρυοσυντήρηση ωαρίων κάθε γυναίκα μπορεί να διατηρήσει την αναπαραγωγική της ικανότητα, ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά και καταστάσεων. Με ποιους τρόπους, όμως, επιτυγχάνεται αυτό και ποιες είναι οι δυνατότητες στην Ελλάδα;

Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να κρυοσυντηρήσει γενετικό υλικό για να διατηρήσει την αναπαραγωγική του ικανότητα. Έτσι, λοιπόν, η νέα γυναίκα μπορεί να κρυοσυντηρήσει ωάρια (γαμέτες) για τους εξής λόγους:

1. Οικογενές ιστορικό πρόωρης εμμηνόπαυσης.

2. Ιατρικούς λόγους, όπως χειρουργική αφαίρεση ωοθηκών, χημειοθεραπείες-ακτινοθεραπείες για αντιμετώπιση καρκίνου.

3. Κοινωνικοοικονομικούς λόγους, όπως αδυναμία δημιουργίας οικογένειας στην παρούσα φάση.

4. Επαγγελματικούς λόγους, όπως σπουδές και επαγγελματική καριέρα.

5. Θρησκευτικούς λόγους, όπως σε ζευγάρια που υποβάλλονται σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης και δεν επιθυμούν κρυοσυντήρηση εμβρύων, αλλά γαμετών.

Όσο πιο νέα είναι η γυναίκα που θα υποβληθεί στη διαδικασία κρυοσυντήρησης των ωαρίων της, τόσο καλύτερης ποιότητας θα είναι αυτά.

Από την εμβρυϊκή ηλικία ήδη τα ωάρια υπάρχουν στο σώμα του θήλεος, συνεπώς όσο μια γυναίκα μεγαλώνει, μεγαλώνουν ηλικιακά και τα ωάριά της. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, η κρυοσυντήρηση πρέπει να γίνεται μέχρι τα 37 έτη, πλην ελάχιστων περιπτώσεων.

Μέθοδοι και αποτελέσματα

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας για τη διέγερση των ωοθηκών και τη συλλογή ωαρίων είναι δοκιμασμένες για περίπου 30 έτη, απόλυτα ασφαλείς, και η πιθανότητα σοβαρών παρενεργειών ή επιπλοκών είναι μηδαμινή. Η νέα μεθοδολογία κρυοσυντήρησης ωαρίων είναι η απότομη κρυοσυντήρηση (vitrification = υαλοποίηση), η οποία αποτρέπει τη δημιουργία κρυστάλλων στο εσωτερικό των κυττάρων. Με αυτόν τον τρόπο τα ποσοστά επιβίωσης των ωαρίων μετά την απόψυξη ξεπερνούν το 95% και τα ποσοστά επίτευξης εγκυμοσύνης το 65%. Φυσικά, σπουδαίο ρόλο διαδραματίζει η τεχνογνωσία της κάθε Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ), τα πρωτόκολλα ωοθηκικής διέγερσης, της κρυοσυντήρησης, καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Γενικά, οι ΜΙΥΑ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κατέχουν πολύ υψηλές θέσεις αναφορικά με τα επιτυχή αποτελέσματα στον παγκόσμιο χάρτη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση του ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας στον τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια. Είναι, λοιπόν, εξαιρετικά σημαντικό για τη νέα γυναίκα να λαμβάνει έγκυρη ενημέρωση σχετικά με την αναπαραγωγική της δυνατότητα, η οποία έχει ημερομηνία λήξης, ώστε να δύναται εγκαίρως να προγραμματίσει τη ζωή της.

Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved