Εγκεφαλικό επεισόδιο: Μια διαρκής ιατρική πρόκληση

Εγκεφαλικό επεισόδιο

Μια διαρκής ιατρική πρόκληση

Dr. Erion Dushi

Νευρολόγος, Επιστ. Συνεργάτης

ΥΓΕΙΑ Τιράνων

Τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι πολύπλευρα ιατρικά προβλήματα και απαιτούν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό δεν είναι εύκολο σε μια αναπτυσσόμενη χώρα, όπως η Αλβανία, όπου οι συνθήκες δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. Με ποιον τρόπο, όμως, το ΥΓΕΙΑ Τιράνων αντεπεξέρχεται σε αυτήν την πρόκληση;

Στις δυτικές χώρες, η ενδοαυλική θρομβεκτομή για την απομάκρυνση του θρόμβου από ένα κύριο εγκεφαλικό αγγείο υπό ακτινοσκόπηση έχει πλέον σημαντική θέση στη θεραπεία του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Την ίδια ώρα, οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να αντεπεξέλθουν σε συστήματα που είναι υπερφορτωμένα με συχνή εμφάνιση εγκεφαλικών επεισοδίων. Μάλιστα, στους πληθυσμούς αυτών των χωρών, τα εγκεφαλικά επεισόδια εμφανίζονται σε νεότερες ηλικίες. Επίσης, στις χώρες αυτές καταγράφεται μια τάση γρήγορης γήρανσης του πληθυσμού λόγω της μετανάστευσης και της μείωσης του ποσοστού των γεννήσεων, γεγονός που, σε θέματα υγείας, μεταφράζεται και σε περισσότερα εγκεφαλικά επεισόδια.

Έχοντας περιορισμένους πόρους και πολύ κακές δημόσιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας, αυτές οι χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Αλβανίας, συνεχίζουν και θα συνεχίσουν να επιβαρύνονται με τις τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των εγκεφαλικών επεισοδίων. Πολλές οικογένειες στην Αλβανία καθημερνά έρχονται αντιμέτωπες με τις ανάγκες που συχνά έχουν δικοί τους άνθρωποι με εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτοί οι ασθενείς χρειάζονται συνεχή βοήθεια, πολύ συχνές νευρολογικές εκτιμήσεις, πολύ καλές νοσηλευτικές υπηρεσίες, μακροπρόθεσμη φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία και, αρκετά συχνά, πολλαπλές ακριβές ιατρικές θεραπείες.

Ιατρική πρόκληση

Έχει ήδη αποδειχθεί ότι η θεραπεία του ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου κατά τις 3 πρώτες ώρες με θεραπείες όπως η θρομβόλυση (μια θεραπεία που γίνεται ενδοφλέβια και που εφαρμόζεται σε μία ώρα) και η θρομβεκτομή είναι ευεργετικές για τον ασθενή. Σώζουν ζωές, μειώνουν τον πόνο και τις πιθανότητες αναπηρίας, εξοικονομούν πόρους. Πρέπει όλη η αλυσίδα της φροντίδας, από το παραϊατρικό προσωπικό μέχρι τους νευρολόγους και τους νευροχειρουργούς, να ξεπερνά οποιοδήποτε άλλο καθημερινό καθήκον και δείκτες απόδοσης. Για να έχουμε μια καλή και συνεχή αλυσίδα φροντίδας, κάθε υποσύστημα του νοσοκομείου πρέπει να δεσμευτεί για εντατική ιατρική εκπαίδευση, με ισχυρή λειτουργική υποστήριξη, και να υπερέχει σε ομαδική δουλειά. Το πιο σημαντικό είναι πως κάθε νοσοκομείο που αναλαμβάνει να φροντίζει ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο, θα πρέπει να έχει ολοκληρωμένο ιατρικό σύστημα, με συνεργασία και ομαδικό πνεύμα.

Το ΥΓΕΙΑ Τιράνων είναι ένα τέτοιου είδους νοσοκομείο. Με τη θέση του, την άρτια υποδομή, τα άριστα εργαστήρια, τις εγκαταστάσεις απεικόνισης που λειτουργούν χωρίς διακοπές, και μια πλειάδα επαγγελματιών υγείας και συνεργατών, το ΥΓΕΙΑ Τιράνων είναι ίσως το πιο κατάλληλο ίδρυμα και το μόνο που αναπτύσσεται στην Αλβανία για να αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και αξιοπρέπεια τα εγκεφαλικά επεισόδια. Χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο όραμα για να γίνει Κέντρο Αναφοράς στην περιοχή όχι μόνο για τις εγκαταστάσεις του, αλλά και για την τεχνογνωσία του, την απόκτηση εμπειρίας, διατηρώντας σχολαστικά βάσεις δεδομένων και βελτιώνοντας τις πρακτικές του πλαισίου αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών στη χώρα.

Ετοιμότητα σε κάθε επίπεδο

Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι ένα πολύπλευρο πρόβλημα. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των περιπτώσεων επηρεάζεται από τους λεγόμενους επίκτητους παράγοντες αγγειακού κινδύνου. Κατά κύριο λόγο, αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν την υψηλή πίεση αίματος, τον σακχαρώδη διαβήτη, το κάπνισμα, την παχυσαρκία, τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης και την καθιστική ζωή. Οι περισσότεροι από αυτούς τους παράγοντες μπορούν εύκολα να αλλάξουν, με υψηλά οφέλη για την υγεία. Έχει αποδειχθεί ότι η μείωση της αρτηριακής πίεσης, ο έλεγχος της γλυκαιμίας, η διακοπή του καπνίσματος, η υγιεινή διατροφή (όπως η μεσογειακή) και η άσκηση είναι πρακτικές ιδιαίτερα ευεργετικές για την υγεία μας και μπορούν να μας βοηθήσουν στην πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου. Σε ένα άρτιο πρόγραμμα φροντίδας ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο πρέπει να περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση των ασθενών -και το ΥΓΕΙΑ Τιράνων έχει δεσμευτεί γι’ αυτό. Η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη από τη θεραπεία και η σωστή φροντίδα για τους ασθενείς μας συμπεριλαμβάνει την εκπαίδευση και την ενημέρωσή τους. Επίσης, είναι αρκετά σημαντικό να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων και να μη διστάζουν να έρθουν για ιατρική συμβουλή και θεραπεία. Αυτό δεν είναι εύκολο στην Αλβανία, όπου τα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν δυσφημίσει τον ρόλο της ιατρικής στη ζωή μας και αρκετοί έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στους επαγγελματίες υγείας και τις σχετικές υπηρεσίες.

Το ΥΓΕΙΑ Τιράνων παραμένει ένα από τα πιο αξιόπιστα νοσοκομεία της Αλβανίας. Και γνωρίζουμε ότι χρειάζεται πολλή επιμέλεια για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των ασθενών μας και να παραμείνουμε πρότυπο και στον τομέα αυτό. Εμείς, από την πλευρά μας, είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση από περιστατικά εγκεφαλικών επεισοδίων.

Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved