Λαπαροσκόπηση-8 Λόγοι για να την επιλέξετε

Από τον κ. Κώνσταντίνο Μαυρέλο,
Μαιευτήρα - Γυναικολόγο, Πρόεδρο Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης, Συνεργάτη Μαιευτηρίου «Λητώ»

Την τελευταία 20ετια έχει αναπτυχθεί σε παγκόσμια κλίμακα η χειρουργική τεχνική της λαπαροσκόπησης. Η λαπαροσκόπηση σήμερα είναι μία συνηθισμένη και κοινά αποδεκτή χειρουργική μέθοδος, που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και θεραπεία πολλών παθήσεων γυναικολογικών και γενικά για χειρουργικές επεμβάσεις της κοιλίας. Η διαγνωστική και θεραπευτική αυτή δυνατότητα της λαπαροσκόπησης έρχεται να υποκαταστήσει σε υψηλό ποσοστό τη χειρουργική τεχνική της ανοικτής επέμβασης, που λέγεται λαπαροτομία. (δηλαδή επέμβαση με μεγάλη τομή στο τοίχωμα της κοιλίας)

Που Χρησιμοποιείται;
Η λαπαροσκόπηση εκτελείται για να διερευνήσει η να διαγνώσει μια γκάμα παθήσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

 • Για τη διερεύνηση οποιουδήποτε κοιλιακού πόνου.
 • Για τη διερεύνηση αιτιών γυναικολογικού πόνου.
 • Για τη διερεύνηση αιτιών της υπογονιμότητας της γυναίκας.


Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση όλων των γυναικολογικών επεμβάσεων, όπως:

 • Λύση συμφύσεων
 • Σαλπιγγοπλαστικές
 • Στειροποίηση (απολίνωση σαλπίγγων)
 • Εξωμήτριο κύηση
 • Θεραπεία ενδομητρίωσης
 • Αφαίρεση κύστεων ωοθήκης
 • Ινομυωματεκτομή
 • Υστερεκτομή
 • Ριζική ολική υστερεκτομή


Πως γίνεται η λαπαροσκόπηση;
Στην επέμβαση αυτή, χρησιμοποιείται ως κύριο εργαλείο το λαπαροσκόπιο. Το λαπαροσκόπιο είναι ένα λεπτό εργαλείο στο οποίο προσαρμόζεται μια πηγή φωτός, για να φωτίζει το εσωτερικό της κοιλιάς και της πυέλου. Με τη βοήθεια μιας ελαφριάς κάμερας προσαρμοσμένης στο έναάκρο του λαπαροσκόπιου, μπορούμε να πάρουμε ευκρινή εικόνα των οργάνων της κοιλίας, η οποία εικόνα μπορεί να μεταφερθεί σε ένα βίντεο-μόνιτορ. Έτσι ο χειρουργός και το υπόλοιπο προσωπικό μπορεί να έχει άμεση εικόνα των οργάνων της περιτοναϊκής κοιλότητας.
Στη λαπαροσκόπηση επίσης χρησιμοποιούνται μικρά, μακριά, λεπτά εργαλεία και διάφορες πηγές ενέργειας, όπως ηλεκτρισμός, laser, υπέρηχοι κ.λπ. Για την εισαγωγή του λαπαροσκόπιου και των εργαλείων, χρησιμοποιούνται τομές στο τοίχωμα της κοιλιάς μήκους 5-10 χιλ. Η τομή για την εισαγωγή του λαπαροσκόπιου γίνεται στο βάθος του ομφαλού και έχει μήκος 1 εκ. Πολλές φορές αυτή η τομή αρκεί για την διαγνωστική λαπαροσκόπηση.
Οι τομές για τα υπόλοιπα εργαλεία με τα οποία εκτελούνται οι επεμβάσεις, 2-3 τον αριθμό, γίνονται χαμηλότερα στην κοιλιά, και έχουν μήκος συνήθως 5 χιλ. Βεβαίως, για να εκτελεστεί η επέμβαση, πρέπει η περιτοναϊκή κοιλότητα να «φουσκώσει» με CO2. Το CO2 σηκώνει το τοίχωμα της κοιλιάς, το απομακρύνει από τα όργανα και κάνει ευκολότερη και ασφαλή την εισαγωγή του λαπαροσκόπιου και των εργαλείων για την πραγματοποίηση της επέμβασης.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου;
Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής μεθόδου έναντι της ανοικτή, αναμφισβήτητα είναι αρκετά, όπως:

 • Βραχεία νοσηλεία (Από λίγες ώρες έως ένα 24ωρο)
 • Μικρότερος χρόνος πλήρους ανάρρωσης (περίπου μια εβδομάδα)
 • Μικρότερη απώλεια αίματος
 • Μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος
 • Λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές
 • Μικρότερο κόστος της επέμβασης και απώλεια εργάσιμου χρόνου
 • Εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα λόγω απουσίας μεγάλων τομών

ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

Υπάρχουν Μειονεκτήματα;
Βεβαίως υπάρχουν, αλλά αυτά δεν αφορούν τον ασθενή. Για την εκτέλεση της λαπαροσκόπησης απαιτείται ειδική και μακροχρόνια εκπαίδευση του γυναικολόγου και του προσωπικού. Επίσης υπάρχει ανάγκη υψηλού τεχνολογικού εξοπλισμού, η προμήθειά του οποίου δεν είναι εύκολη για όλες τις κλινικές.
Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί τη χειρουργική του μέλλοντος.
Υπολογίζεται ότι με αυτήν τη μεθοδολογία θα εκτελείται το 85-90 % των γυναικολογικών επεμβάσεων, προς όφελος βέβαια της πάσχουσας γυναίκας, που είναι ο τελικός αποδέκτης των πλεονεκτημάτων της μεθόδου.

Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved