Επεμβατική Υπερηχογραφία

Από την κα. Φωκιαλάκη Μελίνα,
Μαιευτήρα - Γυναικολόγο, Συνεργάτη Εμβρυομητρικής Ιατρικής Μαιευτηρίου «Λητώ»

Οι συνηθέστερες επεμβατικές μέθοδοι κατά την κύηση με τη βοήθεια της υπερηχογραφίας είναι:
- Αμνιοπαρακέντηση
- Λήψη τροφοβλάστης
- Παρακέντηση ομφάλιου λώρου
- Εκκενωτική αμνιοπαρακέντηση
- Μείωση πολυδύμου κύησης

Τι είναι η αμνιοπαρακέντηση;
Είναι η συχνότερη από τις επεμβάσεις. Πρόκειται για την λήψη αμνιακού υγρού μέσω του κοιλιακού τοιχώματος της εγκύου, για τον έλεγχο χρωμοσωμιακών ανωμαλιών του εμβρύου, μεταβολικών διαταραχών, γονιδιακών, ενδοκρινικών και αιματολογικών νοσημάτων. Ακόμα με την μέθοδο αυτή μπορούμε να ελέγξουμε ενδεχόμενη εμβρυϊκή λοίμωξη ή ενδοαμνιακή φλεγμονή.
Ιδανικός χρόνος για την εκτέλεση της αμνιοπαρακέντησης είναι μετά την 16η εβδομάδα της κύησης. Αποτελεί ασφαλή διαδικασία για την μητέρα και το έμβρυο. Η πιθανότητα αποβολής, όταν η επέμβαση εκτελείται από εξειδικευμένους ιατρούς, δεν ξεπερνάει το 1%.

Ποιες είναι οι συνήθεις ενδείξεις παραπομπής της εγκύου για αμνιοπαρακέντηση;
1. Ηλικία της μητέρας συνήθως άνω των 37 ετών.
2. Ύπαρξη προηγούμενου παιδιού με χρωμοσωμιακή ανωμαλία.
3. Ύπαρξη γονέα ή άλλου ατόμου στο στενό οικογενειακό περιβάλλον με χρωμοσωμιακή ανωμαλία.
4. Αυξημένη αυχενική διαφάνεια ή παθολογικοί βιοχημικοί δείκτες α τριμήνου( papp-A, B-HCG).
5. Παθολογικό Α test.
6. Υπερηχογραφικά ευρήματα στο β’ επιπέδου υπερηχογράφημα, που αυξάνουν τον κίνδυνο χρωμοσωμιακής ανωμαλίας.
7. Έντονη ανησυχία των γονέων για το κύημα.

Ποιες είναι οι ενδεχόμενες επιπλοκές στην μητέρα και στο έμβρυο από την αμνιοπαρακέντηση;
1. Ενδοαμνιακή φλεγμονή.
2. Αιμάτωμα μήτρας.
3. Τραυματισμός εμβρύου (Σπανιότατη επιπλοκή).
4. Αιμορραγία ή εκροή αμνιακού υγρού.
5. Αποβολή εμβρύου.

Τι είναι η λήψη τροφοβλάστης;
Είναι η λήψη ιστοτεμαχίου από τον πλακούντα για την πρώιμη διάγνωση χρωμοσωμιακών, αιματολογικών, μεταβολικών και άλλων νοσημάτων του εμβρύου.
Γίνεται μεταξύ 11ης και 13ης εβδομάδας της κύησης και η πιθανότητα αποβολής, όταν γίνεται από εξειδικευμένους ιατρούς, είναι η ίδια με αυτήν της αμνιοπαρακέντησης.

Ποιες είναι οι συνήθεις ενδείξεις για τη λήψη τροφοβλάστης;
Είναι ίδιες με αυτές της αμνιοπαρακέντησης με μόνη διαφορά ότι την θέση του θετικού A Test παίρνουν οι παθολογικοί δείκτες α’ τριμήνου.
Οι επιπλοκές της λήψης τροφοβλάστης δε διαφέρουν από αυτές της αμνιοπαρακέντησης.

Τι είναι η παρακέντηση του ομφάλιου λώρου;
Είναι η λήψη εμβρυϊκού αίματος από τον ομφάλιο λώρο για τη διάγνωση νόσων μετά την 19 η-20η εβδομάδα. Εφαρμόζεται όταν είναι αδύνατος ο χρωμοσωμιακός ή γονιδιακός έλεγχος με τη λήψη αμνιακού υγρού ή τη λήψη τροφοβλάστης. Άλλος ένας λόγος εφαρμογής της είναι η λήψη αίματος από το έμβρυο για τη διάγνωση αιματολογικών διαταραχών που δεν μπορούν να διαγνωσθούν με τις άλλες μεθόδους. Με την παρακέντηση του ομφάλιου λώρου γίνεται και η ενδομήτρια μετάγγιση αίματος σε περιπτώσεις βαριάς αναιμίας του εμβρύου.

Τι είναι η εκκενωτική αμνιοπαρακέντηση;
Είναι η αφαίρεση αμνιακού υγρού και γίνεται σε περιπτώσεις υπερβολικής ποσότητας αυτού (υδράμνιο). Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ένα ποσοστό της τάξης του 34% ως ιδιοπαθές υδράμνιο, δηλαδή άγνωστης αιτιολογίας.

Τι είναι η μείωση πολυδύμου κυήσεως;
Είναι η μείωση του αριθμού των βιώσιμων εμβρύων σε πολύδυμη κύηση, όταν ο αριθμός τους θέτει σε υψηλό κίνδυνο την κύηση. Ακόμα μείωση του αριθμού των εμβρύων μπορεί να γίνει και σε περιπτώσεις που ο προγεννητικός έλεγχος πρώτου τριμήνου δείξει χρωμοσωμιακή ανωμαλία ή και αν από το υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας βρεθεί έμβρυο με σοβαρές συγγενείς ανωμαλίες.

Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved